Duben 2008

Proč nerozumím, když na mě mluví anglicky hovořící cizinec?

21. dubna 2008 v 22:43 | Inka
Už se Vám to také stalo? Vidíte skupinku anglicky hovořících cizinců a náhle se jeden z nich k Vám otočí a Vy tušíte, že se Vás chce zřejmě na něco zeptat... A Vy, přestože jste se anglicky učili třeba i několik let, stále nejste schopni porozumět mluvené angličtině! A máte pocit, že jde o nějakou úplně jinou řeč...
A ptáte se sami sebe: "Proč mu vůbec nerozumím?"
Ano, s touto situací se setkalo již mnoho těch, kteří se snaží zvládat taje anglického jazyka.
A protože mezi nimi bylo i několik mých známých, kteří se na mě obrátili se žádostí o pomoc při řešení tohoto problému, začala jsem se intenzivněji zabývat příčinami, které způsobují tento tzv. "hluch" - čili nemožnost rozumět mluvené angličtině, když přeci psanou angličtinu zvládají na výbornou a jsou sami schopni i anglicky hovořit.
Během let se mi podařilo přijít na radu "fint", jak se s touto situací vypořádat a jak začít mluvené angličtině rozumět. A i když oficiální pedagogika pravděpodobně nebude se mnou vždy souhlasit, tyto "finty" skutečně pomáhají a všichni, kteří prošli mým "opravným kursem", najednou začali mluvenou angličtinu "slyšet".
Pokud tedy budete číst tyto řádky a je to i Váš případ, napište mi, prosím, co Vám při poslechu mluvené angličtiny způsobuje největší problémy a já se pokusím v dalších článcích na tyto problémy reagovat a možná i společně přijdeme na řešení, které by pomohlo i dalším budoucím čtenářům tohoto blogu.
Nejprve však trocha teorie:
Musíme si nejprve uvědomit, že pokud se učíme anglicky, učíme se vlastně dvěma jazykům najednou: jedním jazykem je písemná forma angličtiny a druhým jazykem je mluvená angličtina! To si většinou lidé vůbec neuvědomují... Proto je nutné už od samého počátku cvičit oba dva jazyky zároveň!!!
Pokud ke své práci potřebujeme převážně psanou formu angličtiny, potom se soustředíme na tuto stránku jazyka, pokud potřebujeme zvládnout ústní komunikaci, musíme zase tvrdě pracovat na mluvené angličtině.
Tak to je na úvod všechno a příští článek již bude věnován konkrétním "fintám".
Všechny čtenáře tohoto nového blogu věnovaného mluvené angličtině zdraví a na Vaše komentáře a názory se těší INKA