Listopad 2009

Jak co nejlépe ukládat do mozku anglická spojení slov či samostatné věty - II. část

19. listopadu 2009 v 1:10 | Inka
Další rady pro zvládnutí mluvené angličtiny - hlavně se zaměřením na porozumění slyšenému.

Ahoj milí návštěvníci tohoto blogu!
Jak co nejlépe ukládat do mozku anglická spojení slov či samostatné věty. II. Část
Takže, na začátek trochu opakování ze včerejší I. části: Řekli jsme si, že pokud si něco chceme trvale zapamatovat, musíme si to nejméně 20-30x NAHLAS vyslovit, a musíme přitom dávat pozor na to, abychom to vyslovovali se "správnou výslovností".
Osobně dávám přednost britské angličtině (později vysvětlím, proč) a tak, pokud hovořím o "správné výslovnosti", mám vždy na mysli "britský typ výslovnosti", tj. angličtinu Spojeného království.
Možná se zeptáte, copak na tom tolik záleží, abychom dodržovali přesnou výslovnost? ANO,
ANO , ANO!!!!

POKUD SI TOTIŽ OSVOJÍME VÝSLOVNOST, KTERÁ NEODPOVÍDÁ STANDARDNÍ BRITSKÉ VÝSLOVNOSTI, TAK SI NÁŠ MOZEK ULOŽÍ "NESPRÁVNOU INFORMACI" A MY POTOM STEJNÉ VĚTĚ, VYSLOVENÉ RODILÝM MLUVČÍM, NEMŮŽEME ROZUMĚT, PROTOŽE NÁŠ MOZEK JI MÁ ULOŽENU POD JINÝM ZVUKOVÝM VZOREM a tedy ji ani neidentifikuje jako to, co už vlastně jakoby "známe"!!! Pozor na to! Takže, narazíte-li v textu na slovíčko, u nějž neznáte správnou výslovnost, tak ho raději vůbec nevyslovujte a nejprve si najděte jeho správnou výslovnost v dobrém slovníku, kde je uveden jeho fonetický přepis. Jakmile si totiž osvojíte špatnou výslovnost slova, kupodivu náš mozek si ji bude velmi dlouho pamatovat a přeučování bude daleko zdlouhavější….
Moje další rada/ finta tedy zní: NIKDY SE NEUČÍM SLOVNÍ SPOJENÍ ČI VĚTY, POKUD SI NEJSEM 100% JIST JEJICH SPRÁVNOU VÝSLOVNOSTÍ!
Na to dbejte hned od počátku a opakujte jen vzory, které slyšíte ze správných zvukových medií, která řadu učebnic doprovázejí.
Co se týče RYCHLOSTI, s jakou slovní spojení či věty vyslovujete, snažte se ihned od počátku mluvit HODNĚ RYCHLE!

Náš jazyk si totiž při rychlém tempu řeči
nebude moci udělat "přestávku" a Vaše řeč bude samovolně plynulejší. (U některých výrazů můžete mít pocit, že jsou to jazykolamy - ale i ty jste v češtině zvládli jejich stálým opakováním). Takže s chutí do toho!
Vaším cílem by mělo být mluvit tak rychle, jako mluvíte česky (ale i tomuto jazyku jste se museli jako děti pracně učit - a opakovali jste po rodičích stále a stále tatáž slova, slovní spojení i věty, až jste je zvládli "nazpaměť" a postupně je i správně začali používat v situacích, kdy to bylo vhodné.
Tento proces se nedá ošidit - začínáme-li se učit cizímu jazyku nebo potřebujeme-li opravit nesprávné návyky, dostáváme se do stádia "batolete", které musí opakovat každé
spojení slov či věty, které kolem sebe slyší…. Bez toho to opravdu nejde! Bohužel neexistuje žádný "trychtýř", kterým bychom si mohli jazykové vědomosti do hlavy bezpracně nalít. Je to bohužel tvrdý dril.
A nyní avizovaná poznámka, proč dávám přednost britskému typu výslovnosti:
Podle mých zkušeností je nejlepší vycházet z britské výslovnosti, i když jsou s ní zpočátku větší obtíže (nejvíce totiž hlásky redukuje). Avšak pokud tento typ výslovnosti zvládneme, nebudou nám dělat potíže ani další typy angličtiny (tj. ty, které tolik neredukují).
Naučíme-li se totiž jinému typu angličtiny, nebudeme pořádně rozumět britské angličtině! Jak je to možné? Jelikož máme psanou podobu nějakého slovního spojení trvale spojenou s výslovností jiného typu, promluví-li na nás rodilý Angličan , který některé hlásky v témže slovním spojení vůbec nevysloví (tj. maximálně je redukuje), náš mozek to vnímá jako úplně jiné slovo a my rodilému mluvčímu nerozumíme. A naopak, zvládneme-li britskou redukovanou výslovnost a potom na nás promluví mluvčí s jiným typem angličtiny, snadno odhadneme, co nám říká, protože víme, jak vypadá psaná forma toho, co říká, i když sami bychom to vyslovovali jinak (s redukcí hlásek). Uf, to je to zamotané, že?
Takže pro dnešek bych skončila tím, že pro zvládnutí porozumění mluvené angličtiny je nejdůležitější, abychom se naučili správné výslovnosti! A to nejlépe dosáhneme tím, že nahlas OPAKUJEME pouze ta slovní spojení či věty, které namluvili rodilí mluvčí nebo u nichž jsme si 100% jistí, jak se vyslovují.

Zatím ahoj a hodně chuti do učení přeje Inka

P.S.
Těm z vás, kteří to myslí s mluvenou angličtinou opravdu vážně, a rozhlížejí se po metodě, která by jim skutečně pomohla, určitě pomohou informace, které najdou na následující internetové adrese:

<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=950800&c=ib&aff=87169&cl=5336" target="ejejcsingle">Click here to view more details</a>

Jak nejlépe ukládat do mozku anglická spojení slov či samostatné věty. I. část

16. listopadu 2009 v 1:00 | rozumetanglicky
První finta: Jak postupovat, abychom si trvale zapamatovali anglické spojení slov či celou větu?

Milí neznámí přátelé
- především pak ti, kteří mají chuť změnit své dosavadní návyky při výuce angličtiny a dostat se pomocí "alternativních metometod" (čili "babských rad") k vytouženému cíli: tj. rozumět mluvené angliangličtině!
Jak jsem již zmínila v minulém článku, první věcí je uvědomit si, že angličtina má dvě "téměř na sobě nezávislé" formy pozn.1:
Pozn.1 - předesílám, že při svých radách záměrně nepooužívám obvykle uváděné gramatické kategorie!
Zjistila jsem totiž, že mnou používané "termíny" lépe pomáhají pochopit, co vlastně mám na mysli.
1) Psaná a tištěná forma
2) Mluvená a slyšená forma
A z tohoto faktu musíme vycházet. Ale co s tím?
Nejprve si musíme uvědomit, že náš mozek - tj. náš biologický počítač - se velmi liší od počítačů, na něž jsme zvyklí. Na rozdíl od skutečných počítačů, kam stačí informaci 1x zadat a poté
uložit na místo, odkud ji můžeme kdykoliv vyvolat ,
a kde je tato informace v počítači uložena "navždy" (pokud si ji omylem nesmažeme…!), náš mozek potřebuje pro zapamatování informace její několikanásobné uložení. Co to znamená?
Že totiž každé slovní spojení
či každou větu, které si chceme natrvalo zapamatovat, musíme nejméně 20 - 30x nahlas se správnou anglickou výslovností vyslovit. Přitom doporučuji souběžně s vyslovováním příslušné věty mít před sebou správně napsaný text této věty a prstem či tužkou si ukazovat slovo, které právě vyslovujete. Co se potom děje? Oči posílají do mozku písemnou formu věty (první vstupní kanál) , naše uši zachycují a do mozku přiřazují zvukovou podobu tohoto textu(druhý vstupní kanál)- zároveň si náš jazyk, což je sval s tzv. svalovou pamětí, několikrát zopakuje sled hlásek, které odpovídají vyslovovanému spojení, a k tomu se nám na toto místo v mozku ukládá i český překlad čteného textu. Vzniká tedy jakýsi "triangl" . Pokud je toto spojení slov v mozku takto správně uloženo, při použití kterékoliv strany tohoto trojúhelníka se nám automaticky vybaví i dvě další strany.
Psaná forma Vyslovená forma
Tady si představte namalovaný trojúhelník, (bohužel se mi jej nepovedlo převést do blogu)
Český překlad
Takže vidíte, že chceme-li si nějaké spojení slov či větu trvale zapamatovat, musí v našem mozku proběhnout tento složitý proces. Pokud toto nebudeme respektovat a nebudeme spojení slov několikanásobně opakovat (přirovnávám to k "polámané gramofonové desce", která stále se vrací na začátek vyslovovaného výrazu), žádné zapamatování se "nekoná" a toto spojení se nestane součástí naší aktivní angličtiny. Tak tolik "teorie" ….
Závěrem k dnešnímu článku: Cokoliv si chci natrvalo zapamatovat, to si musím mnohokrát nahlas a se správnou výslovnosti opakovat. Tak zatím ahoj!
Inka
P.S.
Myslíte-li to s mluvenou angličtinou opravdu vážně, klikněte si na následující odkaz:


Budete překvapeni, že lze zvládnout angličtinu skutečně zábavným - a přesto efektivním způsobem.

Nerozumíte mluvené angličtině? A chcete s tím něco udělat?

13. listopadu 2009 v 21:54 | rozumetanglicky
Milí návštěvníci toto blogu věnovaného mluvené angličtině!

Už uplynulo hodně času od doby, kdy jsem tu uveřejnila svůj první článek. Mezitím jsem sama na sobě testovala různé metody výuky mluvené angličtině a ráda bych se nyní s Vámi podělila o zkušenosti, které jsem v průběhu jednoho roku při této činnosti získala.

Ale abych začala od samého začátku: Asi v květnu minulého roku jsem zahájil pátrání na internetu, kde jsem se snažila najít všechny možné informace o všech kurzech mluvené angličtiny, které by mi pomohly vylepšit moji mluvenou (a slyšenou) angličtinu. V té době jsem již sice byla v angličtině dosti pokročilá (an advanced student), měla jsem solidní znalosti psané angličtiny i anglické gramatiky, ale stále to ještě nebylo "ono". Nerozuměla jsem totiž pořádně mluvené angličtině rodilých mluvčích v telefonu ani na obrazovce TV (pokud běžel anglický film bez českých titulků). Rozhodla jsem se proto s tím něco udělat. A při svém hledání jsem narazila na následující odkaz na internetové stránky amerického učitele angličtiny - autora speciální metody pro výuku mluvené angličtiny A.J.Hoga:


Klikněte na výše uvedenou řádku a sami uvidíte, jak Vám informace tam obsažené mohou pomoci!

Poté, co jsem se podrobně seznámila s podstatou jeho speciální metody, okamžitě jsem se pro tento kurz rozhodla. Je to totiž kurz, který je založen na pouhém opakovaném poslouchání speciálně připravených audio-lekcí a nevyžaduje ŽÁDNÉ učení se slovíčkům, žádné memorování gramatických pouček, žádné složité překlady a únavná cvičení - zkrátka, je to program, který mě okamžitě zaujal. Dodržovala jsem všechny rady, které jsem s tímto e-mailovým kurzem obdržela . Během 2-3 měsíců, kdy jsem se opakovanému poslechu audio-lekcí věnovala skutečně každý den, jsem začala mít sny v angličtině a po 3 měsících jsem si přestala všechny své promluvy v duchu překládat z češtiny do angličtiny a začala v angličtině přímo myslet.
Díky této nově nabyté dovednosti jsem dokonce i získala uplatnění ve firmě mého kamaráda, kde mám na starosti komunikaci s jeho zahraničními anglicky hovořícími partnery.
Pokud tedy skutečně chcete s Vaší znalostí mluvené angličtiny něco udělat a chcete získat podrobnější znalosti o této speciální metodě, jejímž cílem je naučit automatickému mluvení velmi příjemnou a zábavnou formou, nezapomeňte si kliknout na výše uvedený odkaz.

V příštím článku se budu věnovat dalším tipům, které mi s mluvenou angličtinou pomohly.
Zatím Vás všechny zdraví a hodně energie ke zvládnutí mluvené angličtiny přeje:
Inka

Motto:
Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.
Chinese Proverb