Angličtina pro dospělé - A co předložky? Také se Vám často pletou? Tak jak na ně?

8. dubna 2010 v 22:52 | Inka
Článek věnovaný nácviku předložek, které užíváme s časovými údaji. A jako bonus
2 anglické vtipy!

   Opět vítám na svých stránkách pravidelné i nepravidelné návštěvníky a jsem moc ráda, že od některých z Vás začínám dostávat i první ohlasy na tento "nekonečný seriál", jehož cílem je ukázat, že alternativní postupy při výuce anglického jazyka nám často mohou pomoci daleko efektivněji než obvyklá školní výuka. Tak ale už k dnešnímu tématu:
Jak jste na tom se znalostí  anglických předložek a jejich správného užívání? Také na Vás jdou mdloby či máte mrazení v zádech, pokud se díváte do učebnic anglické gramatiky - zde konkrétně na oddíl věnovaný předložkám?  Nejste sami! Předložky jsou sice "malá slovíčka", ale pokud se je nenaučíme pořádně používat, můžeme způsobit "velký maglajz". Ptáte se, proč? No protože v angličtině jejich pomocí mimo jiné i "skloňujeme" podstatná jména .  ( Angličtina totiž  u podstatných jmen bohužel nezná žádné přípony, jejichž pomocí bychom tvořili jednotlivé gramatické pády tak, jako je tomu v češtině.)
Takže nám nezbývá nic jiného, než postupně do  našeho "biologického počítače-mozku" jednotlivé předložky  důkladně "nasoukat".  
A tady jsou moje tipy, jak co nejlépe tuto proceduru zvládnout:
1)      Nejprve se rozhodněte, které předložky budete při rozhovorech "nutně" potřebovat.
2)      Zjistěte si u nich správnou výslovnost
3)      Nikdy se neučte předložky a jejich význam izolovaně, ale vždy si je  NAHLAS vyslovujte ve spojení  s  podstatnými jmény, nebo případně v krátkých větách.
Při této činnosti brzy zjistíte, že pokud se ve větě objeví před podstatným jménem předložka "of", tak to s největší pravděpodobností bude znamenat, že slovo za předložkou je v nám dobře známém         2. pádě (tedy: koho, čeho?): např.  "The name of the street!   (v doslovném překladu do češtiny: To jméno  té ulice).
Takže, kterým předložkám bychom se měli  věnovat  nejdříve?  Záleží na tom, co budeme chtít svému okolí  sdělovat.
Pokud si chcete dát v budoucnosti rande s Angličanem/Angličankou, potom byste si měli pořádně osvojit předložky spojené s časem a místem (abyste totiž na telefonicky domluvené rande nešli  jindy a jinam!)
Začněme nejprve předložkami spojenými s časem:
Co si tedy  v  souvislosti  s časovými  údaji  musíme určitě zapamatovat?  No nejdříve to, že Angličané mají pro vyjadřování času velmi zvláštní způsob, který je pro nás cizince často zmatečný…. Jak se s tím vypořádat uvidíme v následujícím povídání: 
Tak tedy:  Abychom přišli na rande včas,   potřebujeme dobře znát předložky spojené s udáváním přesného času.
Při
udávání hodin si pro začátek vystačíme s předložkami:
  "AT"       (česky při  vyjadřování  času :"v, ve ") ,
               "PAST"    (česky: "po"  určité hodině ) ,   a   
               "TO"         (česky  "za, před" určitou hodinou)
               
                                        Příklady, kdy se sejdeme:
at -        at  7 o´clock   (v  7.00 - tedy  v 7 .00 hodin přesně )
                 at  noon   (tedy  ve 12.00 hodin neboli  přesně v poledne)
Takže co z těchto příkladů můžeme zjistit? To, že předložku "at" používáme vždy při sdělování celých hodin  (použijeme ji tedy , chceme-li vyjádřit , že se sejdeme  v 1.00 hod. , ve  2.00 hod., 3.00 hod., …… 24.00 hod.   - at  one o´clock, at two o´clock atp. atp.
Tuto předložku je radno si pořádně zapamatovat, protože s její pomocí určujeme i další časové údaje!!!
Pokud se bude jednat o čas, kde budeme uvádět i minuty , tak si budeme muset osvojit další předložky, a to předložky "past"  a "to" .
 V učebnicích se dozvídáme, že
od celé hodiny do poloviny další hodiny použijeme předložku " PAST:"
past
- po  (určité hodině při určování času, nebo po určité době):
                                                        např.  at half past eight   (v 8.30)
                  (doslova přeloženo: v  půl po osmé, neboli " 30 minut po osmé" neboli také " o půl deváté"  čili předložkou "PAST" vyjadřujeme kolik minut už uplynulo po předchozí hodině)
U časových údajů, kde se nám určený čas pohybuje od 31 minuty do celé  hodiny následující, např. půjde o  čas v rozmezí   12.31 do 13.00 hod., použijeme předložku "TO":
"TO"  -  touto předložkou  vyjadřujeme , kolik minut nám schází do následující  celé hodiny
např.  at  10 to five   (ve 4.50 hod.) -   tj. :  v  "za 10 minut před  5. hodinou" ( tj. v tomto konkrétním případě  nám schází  do  5 hodin ještě 10 minut).
Další, co si musíme pamatovat je, že pro vyjádření  čtvrthodin Angličan používá ve spojení s předložiami "TO! Nebo "PAST"  slovo  "a quarter"
(neboli "čtvrt")
                                 Např:. a  quarter   past   four    (chceme-li říci  4.15 hod.)
                                              a quarter    to   four        (chceme-li říci  3.45 hod.)
a pro vyjádření časového údaje, kde se u času vyskytuje celá půlhodina ,  přichází na řadu slovo pro půlhodinu , a sice "half" (pozor na výslovnost - vyslovuje se pouze  [ha:f] ,  písmeno "el" se nečte!!)
 Další příklady jistě najdete ve všech učebnicích anglické gramatiky - a pro zapamatování si vybírejte zatím jen ty, které budete v budoucnu určitě potřebovat (tedy žádné vyjímky z vyjímek…..!!!)
Ale tady velký pozor!!   V rychlém hovoru můžeme často předložku při udávání času přeslechnout… Takže,  abyste nepřišli na domluvené místo v jinou dobu, raději  si vždycky ověřte, jakouže hodinu má dotyčný na mysli, a to pomocí digitálního času . Neboli požádá-li nás Angličan,abychom se sešli  v 8.30 hod., což v mluvené angličtině bude vypadat asi takto: " Come at half past eight !", tak si tento údaj ověříme následujícím dotazem za použití  digitálního času:  "Do you mean at eight thirty?" A podle reakce cizince snadno zjistíme, zda námi odhadnutý čas je ten správný nebo nikoliv!
V této souvislosti mi napadá velmi nemilá příhoda, která se mi stala při jedné služební cestě, kdy jsem  byla vyslána do Londýna, abych v jedné tamní  firmě  doplnila do  počítače nějaký text v češtině. Podrobnosti o mém příjezdu byly dohadovány telefonicky a  bylo dohodnuto, že mě zástupce firmy  bude čekat na hlavním vlakovém nádraží, kam jsem se měla z letiště sama dopravit.  Přesný  čas, kdy mě měl někdo čekat , jsem si bohužel nezapsala ihned, ale až mnohem později, takže to nakonec dopadlo tak, že jsem čekala na nádraží o půl hodiny dříve, než mě měli čekat !! Po čtvrthodině "marného" čekání  jsem firmu kontaktovala telefonicky  a  teprve když mi řekli, že kolega, který mě má vyzvednout, přijde až za další čtvrt hodiny, jsem si  uvědomila, že jsem si namísto údaje "at a quarter past ten"  (tj. v 10.15) zapsala "at a quarter to ten"  (tj. v 9.45). Sama jsem se do firmy nemohla dostavit, protože jsem neznala jejich adresu a navíc jsem neměla dostatečnou finanční rezervu, kterou bych mohla zaplatit případný taxík….Na tuto půlhodinu promarněného času  zaručeně nikdy nezapomenu!!!
Tak,  a teď si (NAHLAS) tyto vazby za použití správných předložek pro sdělování přesného času procvičujte!.  Můžete přitom použít následující větu:
"Paul, can you come at   ……?"     A za tečky si dosazujme příslušný čas, kdy chceme, aby Paul  přišel.
Nebo dalším velmi efektivním cvičením je, že se budete na čas co nejčastěji ptát sami sebe: 
What´s the time now?  A potom NAHLAS odpovídejte podle pravdy - a dívejte se přitom na hodinky:
Např.:    It is four o´clock. It is five minutes past four. It is a quarter past four. It is half past four.
               It is twenty-nine minutes to five. It is sixteen minutes to five. It is a quarter to five. It is five o´clock.
 Tak a nakonec zase dva slíbené anglické vtípky :
1)            "Waiter! Is this whisky pure?"
                                "As pure as the  girl of your dreams."
                                "Oh! Then  I´d rather not have it."
2)            Grandmother was accompanying two little girls around the zoo. While they were looking at the stork, she explained to them that it was the bird that brought the little babies. The girls looked at each other and one whispered to the other: "Do you think we ought to tell Grandma the truth?"
Nedalo mi , abych pro Vás u vtípků nezdůraznila slovesné tvary! Takže teď si vtipy přeložte a podumejte nad  slovesnými časy....  A take si všímejte jak jsou jednotlivé věty sestaveny.
Nápověda:   stork  [sto:k] - čáp
Pokud si kliknete na následující odkazy, získáte perfektní informace o netradičních metodách výuky mluvené angličtině, které jsou nejen efektivní, ale zároveň i zábavné:
Nejprve odkaz
pro ty z Vás, kteří jsou již v angličtině více pokročilí:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=5336&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit Effortless English LLC.</a> 
 A tady je odkaz pro méně pokročilé studenty angličtiny:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.</a>

Tak to by bylo pro dnešní povídání všechno. Příjemné chvilky nad procvičováním angličtiny Vám přeje INKA.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama