Také se Vám pletou anglická osobní zájmena? Tak co s tím uděláte?

1. dubna 2010 v 0:29 | Inka

Ahoj všichni,
kdo jste se právě připojili k tomuto blogu!

Opakovaně se přesvědčuji, jaký oříšek mohou pro studující angličtiny představovat různé tvary osobních zájmen!
A proto jsem se rozhodla, že dnešní povídání věnuji právě tomuto tématu!
Takže jak na to?

Nejprve si musíme utřídit, o jaké tvary osobních zájmen se vlastně jedná:

V učebnicích se s nimi většinou setkáváme postupně, a sice:
- Základní tvary osobních zájmen - tj. ty, které se vyskytují
v podmětu (odpovídají našemu českému 1. pádu na otázku KDO? CO?)
-
Pádové tvary osobních zájmen - tj. ty, které se vyskytují
v předmětu (odpovídají našemu 2. - 7. pádu
(např. bez koho, čeho?, komu, čemu?, koho, co? o kom, o čem? S kým, čím?)
- Přivlastňovací zájmena nesamostatná (musí být vždy doplněna podstatným jménem)
- Přivlastňovací zájmena samostatná
(za nimi už žádné podstatné jméno
nesmí být
a stojí vždy na konci věty).

Pokud se jednotlivým tvarům pořádně nevěnujeme, velmi často se potom stává, že se tyto tvary navzájem pletou a řada studujících s tím má problémy i v pozdějších letech. Proto pokud si také nejste jisti , kdy jaké osobní zájmeno použít, čtěte dál!

Kdysi jsem viděla bezvadnou tabulku, která uváděla všechny tyto 4 tvary osobních zájmen
najednou. A tato tabulka mi velmi pomohla zapamatovat si jednotlivé tvary tak, že už jsem je více nezaměňovala. Tak tu komplexní tabulku jsem pro Vás nyní "namalovala":


Český překlad
základního tvaru
Základní tvar
(odpovídá 1.pádu)
Pádový tvar
(odpovídá 2.-7.pádu)
Nesamostat-ná přivlastňovací zájmena
Samostatná přivlastňovací zájmena
Český překlad přivlastňo-vacího tvaru :
1.
j.č.
I
ME
MY
MINE
můj…

2. j.č.
TY
YOU
YOU
YOUR
YOURS
tvůj…
3. j.č.
ON
(rod mužský životný)
HE
HIM
HIS
HIS
jeho…
3. j.č.
ONA
rod ženský
SHE
HER
HER
HERS
její….
3.
j.č.
ONO
rod neživotný
IT
IT
ITS
ITS
jeho…
1.os. mn.č.
MY
WE
US
OUR
OURS
náš….
2.os. mn.č.
VY
YOU
YOU
YOUR
YOURS
váš….
3.os.mn.č.
ONI
ONY
ONA
(zde již rod nerozlišujeme)
THEY
THEM
THEIR
THEIRS
jejich…

V posledním sloupci tabulky byl vždy uveden pouze jeden tvar (tj. můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, váš, jejich) a za ním následovaly tři tečky. Ty měly znázorňovat, že tam patří také všechny další tvary toho kterého přivlastňovacího zájmena!

Tedy konkrétně:
např. u přivlastňovacího zájmena pro 1. osobu jednotného čísla" MY"
by takovými dalšími tvary byly: " (bez) mého, (komu?) mému, mojí, ( o kom?) mém, o mé,
(s kým?) mým , mou" atp. atp. (Jak vidíme, angličtina si vystačí s jedním tvarem tam, kde v češtině máme při skloňování tvarů o mnoho víc - to je pro nás velmi příznivá zpráva. Představte si, kdybyste si museli u všech zájmen pamatovat tolik nejrůznějších tvarů jako v češtině…)

Jak však s touto tabulkou pracovat, abychom z ní měli co největší užitek?
Nejprve si připravte proužky papíru, kterými si budeme postupně zakrývat text podle následujícího návodu:

Pokud si ještě nejsme úplně jisti ani základními tvary osobních zájmen, budeme se věnovat pouze sloupečku s českým překladem základního tvaru a sloupečku s anglickými osobními zájmeny v základním, neboli podmětovém tvaru (tedy v 1. pádě na otázku KDO? CO?) . Ostatní tvary si prozatím zakryjeme tak, že tabulku přeložíme na polovinu podle svislé osy.
A teď zas trocha teorie:
Protože v angličtině je (na rozdíl od češtiny) rod přirozený
, musíme si
ve 3. osobě jednotného čísla vždy uvědomit, zda mluvíme o lidech nebo o věcech
!!
A používat potom i příslušná osobní zájmena:
HE - pro osoby rodu mužského
SHE - pro osoby rodu ženského
IT - pro věci a zvířata (výjimku tvoří zvířata, která máme
doma - tj. naše mazlíčky,u nichž můžeme používat
v jednotném čísle osobní zájmena jinak určená pouze
pro osoby!)
Protože nejprve si musíme pořádně upevnit spoje mezi základními tvary anglických
osobních zájmen a jejich českými ekvivalenty, soustředíme se na první dva sloupečky tabulky.
Abychom si tyto základní tvary osobních zájmen dobře zapamatovali,
neučme se jim izolovaně, ale zase nejlépe v krátkých a smysluplných větách, jako např.:
"I am here."
A teď toto osobní zájmeno pro 1. osobu jednotného čísla postupně nahrazujme dalšími
osobními zájmeny:
You are here.
He is here.
She is here.
It is here. We are here. You are here. They are here.

Jistě ve Vaší učebnici najdete mnoho dalších podobných krátkých vět, které můžete pro toto procvičování použít.
Snažte si jako příkladové věty vybrat takové, které pokud možno odpovídají reálné skutečnosti (tím Vaše podvědomí "neprotestuje" a informace lépe uloží).

A nezapomeňte tyto krátké věty vyslovovat "jedním dechem" (tj. bez oddělování jednotlivých slov - tak jako by to bylo pouze 1 slovo) a používat při tom i stažené tvary pomocných sloves.
Podobně budeme postupovat i u sloupečku s pádovým tvarem osobních zájmen (tj. tvarem, který používáme, když potřebujeme vyjádřit český 2.- 7. pád osobních zájmen - jaké štěstí, že si musíme pamatovat u každé osoby pouze jeden tvar!! )

Když se podíváme na tvary osobních zájmen v těchto dvou prvních sloupečcích, hned si všimneme, že žádnou chybu nemůžeme udělat u 2. osoby jednotného (a taktéž množného) čísla
- "YOU" a
u 3. osoby jednotného čísla pro neživotný rod "IT". Ty mají stejnou podobu v základním i pádovém tvaru. Takže s těmi se nemusíme tolik zdržovat.

Zato velkou pozornost musíme věnovat dalším tvarům, a to pro 3. osobu jednotného čísla , tj. pro osoby rodu mužkého a ženského, tedy zájmena "HE" a "SHE" a jejich pádovým tvarům
, tj. "HIM" a "HER" (u pádového tvaru osobního zájmena HER pozor na správnou výslovnost!! Raději si ji znovu ověřte v dobrém slovníku. ) V těchto tvarech se totiž lidé nejvíce pletou….
Při jejich nácviku si zase můžeme pomoci nějakou jednoduchou větou, která bude obsahovat oba tvary osobních zájmen najednou:
Např.

I can see me (např. v zrcadle…)

Zde je osobní zájmeno "I"
podmětem (tj. je v základním, čili podmětovém tvaru) a za přísudkem "can see"
je toto zájmeno
předmětem , použijeme tu proto pádový tvar tohoto zájmena - tedy "ME" .

I
can see you. (zde jako tykáme)

I can see him. I can see her. I can see it.
I can see us . (třeba na fotografii)
I can see you.
(zde jako vykáme)
I can see them.
A teď tuto jednoduchou větu obměňujme za pomoci
všech osobních zájmen (ale aby to dávalo skutečně smysl!), tedy např.
YOU can see ME, HIM, HER, IT, US, THEM ;

HE
can see ME, YOU, HER, IT, US,THEM;

SHE can see ME, YOU, HER, IT, US, THEM;

A podobně postupujeme i u ostatních osobních zájmen.
Každou takto vytvořenou větu si nahlas a se správnou výslovností nahlas říkáme nejméně 10 - 20 krát.

V této souvislosti jsem také nedávno zjistila, že řada lidí si není jista, jakým osobním zájmenem nahrazovat nejrůznější podstatná jména!
Stále nás totiž pronásleduje český gramatický rod podstatných jmen…., takže pozor, abychom pro podstatné jméno "židle" (v češtině "ta židle" - čili v češtině gramatický rod ženský!) v angličtině použili osobní zájmeno ve tvaru"it" (tedy pro 3. osobu jednotného čísla neživotnou)
a nikoliv zájmeno "she"!!!

Doporučuji Vám často si nacvičovat toto nahrazování při pohledu na nějakou osobu, věc nebo cizí zvíře:např. vidíte hezkou dívku-a řekněte si hned nahlas :
hezká dívka - ona - SHE
a hned i krátkou větu : "She is beautiful";
vidíte pěkného mužského - tak si pokud možno nahlas řekněte:
pěkný mužský - on - HE - "He is handsome";
vidíte -li pěkné nové auto , tedy si nahlas řekněte -
auto - ono - IT - "It is new".

Toto nahrazování si můžete trénovat vždy, když máte nějaký prostoj (např. jdete pěšky ulicí - můžete si komentovat, co právě vidíte). Pokud budete vždy postupovat tímto způsobem, tak se Vám daleko pevněji upevní vazba mezi českým osobním zájmenem a jeho příslušným anglickým ekvivalentem.

Perfektní znalost osobních zájmen je totiž předpokladem pro správné tvoření anglických vět . Budeme potom také schopni lépe rozumět mluvené řeči cizinců….
Tak to by bylo pro dnešek všechno a v příštím článku se budu věnovat nácviku přivlastňovacích zájmen. tj. budeme se věnovat 2. části výše uvedené tabulky.

Pro ty z vás, kteří se zaměřují na zvládnutí mluvené angličtiny efektivním a přesto i zábavným způsobem, uvádím následující odkaz:

<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=950800&c=ib&aff=87169&cl=5336" target="ejejcsingle">Click here to view more details</a>
nebo pro ty z Vás, kteří potřebují kromě mluvené angličtiny i její psanou formu a gramatiku:
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.

Hodně trpělivosti pro procvičování osobních zájmen Vám přeje INKA
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Lenna Lenna | Web | 1. dubna 2010 v 0:37 | Reagovat

Ahojky mrkni se na můj blog určo tam najdeš něco co tě zaujme :o) Jinak máš moooc pěkný blog :)

2 Jana Jana | 19. března 2013 v 14:22 | Reagovat

Ahoj, moc děkuji za tabulku

3 artur svynarec artur svynarec | 16. září 2014 v 20:52 | Reagovat

Ahojky moc mi to pomohlo a děkuju 8-)  .

4 Vladka Vladka | 6. března 2015 v 20:49 | Reagovat

téma "Pádová osobní zájmena" ... po přečtení, prostudování... nutno podotknout moc pěkný článek - na secvaknutí jo :-)

5 Vladka Vladka | 6. března 2015 v 20:49 | Reagovat

téma "Pádová osobní zájmena" ... po přečtení, prostudování... nutno podotknout moc pěkný článek - na secvaknutí jo :-)

6 donalda donalda | Web | 7. ledna 2016 v 22:15 | Reagovat

online pujcky mimoň :-P

7 gchacko gchacko | Web | 27. září 2016 v 16:48 | Reagovat

online pujcka žďár nad sázavou :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama