Také se Vám pletou anglická osobní zájmena? Tak co s tím uděláte? - II. část

2. dubna 2010 v 23:58 | Inka
Další rady s návody, jak si co nejrychleji osvojit osobní a přivlastňovací zájmena aneb angličtina hrou. A jako odměna pro čtenáře tohoto blogu i dva anglické fórky!

Vítejte všichni, které zaujal název tohoto článku!  Dnešní článek bude věnován nácviku přivlastňovacích zájmen - tj. druhé části "udělátka" (tabulky se všemi tvary anglických osobních zájmen). A jestliže se "prokoušete" níže uvedenými radami, tak na konci článku budete odměněni dvěma pěknými fórky!!!
Takže jak na to?
Zkuste si překopírovat tabulku se všemi tvary osobních a přivlastňovacích zájmen na zvláštní samostatný papír (a nezapomeňte si ji doplnit na pravé straně - tj. za sloupečkem se samostatnými přivlastňovacími zájmeny - o další sloupeček, kde si doplňte český výraz pro jednotlivá přivlastňovací zájmena).
Potom se na tabulku znovu podívejte a všimněte si, že v záhlaví sloupečků, která obsahují přivlastňovací zájmena, je uveden následující text:
"NESAMOSTATNÁ přivlastňovací zájmena"     a "SAMOSTATNÁ přivlastňovací zájmena"
Jak už nám samotný jejich název napovídá,
slovo "NESAMOSTATNÁ" nám naznačuje, že přivlastňovací zájmena uvedená v tomto sloupečku nemohou být používána s a m o s t a t n ě,   ale že za nimi musí následovat podstatné jméno, které přivlastňujeme!!!

(
Tedy např.:    My table, your table, his table, her table, its window, our table, your table, their table. )
Analogicky slovo "SAMOTATNÁ" nám napovídá, že po přivlastňovacích zájmenech
v tomto sloupečku již NESMÍ NÁSLEDOVAT ŽÁDNÉ PŘIVLASTŇOVANÉ PODSTATNÉ JMÉNO! Musíme si také zapamatovat, že tyto přivlastňovací tvary
(tj. MINE, YOURS, HIS, HERS, OURS, YOURS, THEIRS)
dáváme ve větách na POSLEDNÍ MÍSTO:
(Např.:
It´s mine. It´s yours.
It´s his. It´s hers.
It´s ours. It´s theirs
Největším zdrojem chyb bývají u osobních zájmen nesamostatných tvary pro 3. osobu
jednotného i množného čísla (his, her , its a their) a 1. osobu množného čísla (our), případně tvary 2. osoby: your.
Totéž platí i pro osobní zájmena samostatná. Takže těmto tvarům bychom tedy měli věnovat největší pozornost!
Doporučuji tuto tabulku si vyvěsit či položit na různá místa v bytě (tj. na ledničku, nad sporák , na dveře WC atp.) a kdykoliv k této tabulce přijdete, vyslovte si nahlas některou řádku z tabulky. To je má první rada.
A moje druhá rada:
Pokud chceme skutečně zvládnout všechny tvary osobních zájmen dokonale, doporučuji napsat si jejich jednotlivé tvary na jednotlivé kartičky následujícím způsobem:
a) první sada kartiček bude obsahovat
anglická osobní zájmena:
Na jednu stranu kartičky napsat:
Na druhou stranu téže kartičky napsat:
České osobní zájmeno
pro 1. osobu jednotného čísla:
       
               
               

Anglické osobní zájmeno v základním,tj. podmě-tovém tvaru):
              
                   I
           [aj]
(tj. včetně správné anglické výslovnosti):   
Anglické osobní zájmeno v pádovém tvaru (odpovídá českému 2.-7. pádu):                            ME
                 [mi:]
A napišme si na tuto stranu i jednu příkladovou větu s tímto tvarem:
Např. "Can you see me?"           
Stejně postupujeme při přípravě kartiček i pro další tvary osobních zájmen (tj. pro YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY).
Nezapomeňte přitom obměňovat pádový tvar osobního zájmena v příkladové větě !!
b) Poté pokračujeme s přípravou kartiček pro přivlastňovací zájmena nesamostatná , kde první strana kartičky bude stejná jako u osobních zájmen v základním tvaru a na druhé straně bude příslušný tvar nesamostatného přivlastňovacího zájmena .
c)
Poslední sada
kartiček bude obsahovat na druhé straně příslušný tvar samostatného přivlastňovacího zájmena (přičemž první strana kartičky bude opět stejná jako u kartiček pro osobní zájmena v základním tvaru).
Tak a co teď s těmi všemi kartičkami budeme dělat?
Budeme si s nimi "hrát".
Nejprve si vezměte k ruce první sadu kartiček - tj. ty, kde na jedné straně je uveden základní tvar osobního zájmena a na druhé straně jeho pádový tvar.
A srovnejte si je "do talonu" tak, abyste měli navrchu základní tvar osobního zájmena
spolu s jeho českým ekvivalentem (tj. např. Já - I).   A nyní se zkoušejte strefit do jeho správného pádového tvaru.
Potom si obrácením kartičky na druhou stranu zkontrolujte, zda jste to odhadli správně.
Pokud se spletete a pádový tvar osobního zájmena neuhodnete správně, tak kartičku dejte zpět do spodu talonu a tento talon si obracejte tak dlouho, dokud nebudete všechny pádové tvary odhadovat na 100%!
Další fází bude, že si tento stejný talon připravíme tak, že kartičky obrátíme - navrchu bude tedy jejich 2. strana s pádovými tvary. Tak a teď podle pádového tvaru odhadujte, k jakému základnímu tvaru patří. Opět procvičujeme tak dlouho, dokud se nebudeme do správných tvarů strefovat na 100%.
Jakmile budeme umět tyto tvary osobních zájmen naprosto bezpečně, vezmeme si
na "hraní" sadu kartiček věnovanou přivlastňovacím zájmenům nesamostatným (tedy sadu b)
a opět nejdříve podle základního tvaru odhadujeme, jaký je příslušný tvar nesamostatného zájmena.
Jakmile to zvládneme na 100%, tak procvičujeme obráceně - tj. nejdříve máme na vrchu talonu tvary nesamostatných zájmen
a odhadujeme, k jakému základnímu tvaru patří.
No a pokud jsme 100% zvládli tyto dvě sady kartiček, tak se budeme stejným způsobem věnovat poslední sadě, tj. kartičkám s přivlastňovacími zájmeny samostatnými. Tedy nejdříve budeme
přiřazovat k základnímu tvaru příslušný přivlastňovací tvar samostatný, poté zase naopak - tj. podle samostatného přivlastňovacího tvaru budete určovat, k jakému základnímu tvaru patří.

Ptáte se, proč byste se měli nácviku všech tvarů osobních a přivlastňovacích zájmen tolik věnovat? Je to proto, že bez 100% znalosti všech tvarů osobních a přivlastňovacích zájmen
se v angličtině neobejdete!!!

Schválně si všimněte, jak často se v anglických větách vyskytují! Je to daleko vícekrát než v češtině, kde např. osobní zájmena v postavení podmětu většinou vynecháváme, protože to, o jakou osobu se jedná, snadno poznáme z příslušného tvaru slovesa. V angličtině tomu bohužel tak ve všech případech není…
A pokud si je pletete, tak byste zase mohli způsobit velký zmatek:
Představte si situaci, kdybyste chtěli někomu říci, aby dal třeba nějakému protivnému člověku
facku (anglicky "a slap"). A vy byste namísto věty :
"Give him a slap"  řekli: " Give me a slap" nebo "Give her  a slap"!
No a potom , kdyby Vás ten někdo poslechl, tak by dal facku Vám nebo nějaké dívce a ne tomu člověku (tj. jemu-him), kterého jste chtěli potrestat!!!
Tak a tady máte příklady vět, které můžeme použít pro nácvik všech čtyř tvarů zároveň
(tyto řetězce vět vyslovujte NAHLAS několikrát za sebou (alespoň 10x) - a to se správnou anglickou výslovností a vázaně!!!) .
Přitom se na tyto věty při jejich vyslovování DÍVEJTE :
I can see a book. Give to me. It is my book. It´s mine.

A nyní tuto větu oměňujme ve těch osobách, kde bude mít smysl :
You can see a book. I will give it to you. It is your book. It´s yours.
He can see a book. Give it to him. It is his book. It´s his.
She can see a book. Give it to her. It is her book.
We can see a book. Give it to us, It is our book. It´s ours.
They can see a book. Give it to them. It is their book. It´s theirs.
A teď si můžete tvořit obdobné věty tak, že namísto předmětu "a book" použijete jiné podstatné jméno (např. cup, pen, pencil, mobile, notebook atp. atp.)
Tak a nyní ty dva slíbené vtipy:
1)   A fellow was complaining he was always tired. "Why don´t you go to the doctor?" suggested his friend. So the chap went to the doctor, who asked him how often he had sex. He replied: "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday".
The doctor advised: "Well, I think you should bett er cut out Fridays." - "That´s easier said that done," said the chap, "Friday is the only day I´m at home."

2) A lady went into a shop and asked. "May I try on that nice blouse in the window?" - "Well," replied the shop assistant doubtfully, "I´m afraid you cannot, there are too many people outside. Wouldn´ t it be better to use the fitting-room?"
(Zvýraznila jsem v každé větě tvary osobních nebo přivlastňovacích zájmen - při prvním pohledu je vidět, že téměř v každé větě nějaký tvar najdete , někdy i několik najednou...)
Tak to by bylo pro dnešek všechno .

K procvičování osobních i přivlastňovacích zájmen Vám přeji dobrou náladu a hodně trpělivosti!. Berte to jako velkou hru, kterou se přibližujete k dokonalému zvládnutí mluvené formy angličtiny a tím i k tomu, že brzy budete schopni "slyšené" angličtině rozumět . 

Na shledanou u dalšího článku se těší  Inka!

P.S.
Chcete-li si osvojit mluvenou angličtinu a zopakovat si přitom zajímavým způsobem  i nejdůležitější poznatky z gramatiky , podívejte se na níže uvedený odkaz:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.</a>
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama