Září 2010

Jak vyzrát na číslovky?

29. září 2010 v 0:47 | Inka

 Jak vyzrát na číslovky?


Ahoj všichni, kdo jste si klikli na dnešní článek věnovaný radám
k  bezproblémovému zvládnutí  číslovek!
Tak tedy jak na to?
Další veledůležitá slovíčka, která při konverzaci 
s anglicky hovořícím cizincem
občas nutně potřebujeme , jsou číslovky. Pokud si je chcete skutečně dobře osvojit, zapomeňte na jejich přeříkávání tak, jak jdou po sobě!!!
Tak tedy, jak tedy postupovat, abychom si číslovky skutečně dobře zapamatovali?

               1) Nejprve si číslovky, které si chceme zapamatovat, vypíšeme na  velký list  papíru ,                          který si rozdělíme podélně na 2 poloviny . 
                   Na levou polovinu napíšeme číslovku , na pravou polovinu její  příslušný anglický                            název.

              2) Zjistíme si ve slovníku, jaká je jejich správná výslovnost - a tuto výslovnost 
                  si zaznamenáme ve fonetickém přepisu pod  anglický název té které  číslovky.

              3)  Číslovky si  potom nahlas vyslovujeme v různém pořadí (na přeskáčku).  Tuto                                   činnost provozujeme co nejčastěji .
                   Abychom však zjistili, zda jsme si anglické názvy těchto číslovek skutečně
                   zapamatovali,  je velmi užitečné postupovat následujícím způsobem:

             4) Vypíšeme si číslovky na jednotlivé lístečky/kartičky (na každý lístek jednu
                 číslovku) a to tak, že na jednu stranu lístečku napíšeme číslici a na  druhou stranu její                    anglický název (doplněný fonetickým přepisem).
            
             5)  Potom si s lístečky hrajeme jako s pexesem:  nejprve si je rozložíme na   stole tak, že 
                  číslice bude nahoře a její anglický název dole. A nyní hádáme, jak se ta která                                 číslovka řekne správně anglicky.  Pokud jsme   číslovku ihned určili správně, lísteček                       odložíme stranou a věnujeme se dál  jen těm lístečkům, u kterých jsme váhali či které                     jsme správně neurčili. A to tak dlouho, až všechny lístečky zvládneme.
            
             6) Dalším krokem bude, že si číslovky budeme procvičovat                                                                    spojené s realitou! Rozhlédneme se kolem a uvidíme-li jednu věc (třeba stůl),                                řekneme NAHLAS :
                              I can see one table.
                 Obdobně postupujeme u dalších číslovek:
                             Např.  I can see two chairs.
                                       I can see five boys 
                                       I can see four girls   atp.
                                       (POZOR:  pokud tento počet osob či věcí  opravdu vidíme!!!!)
               Podobně můžeme pro procvičování číslovek využít i různé obrázky , na nichž vidíme                        různé předměty či osoby.

Také při procházce venku můžeme NAHLAS počítat vše, co kolem sebe skutečně vidíme: Auta, domy, lampy, psy, kočky, muže, ženy, stromy, peníze, sedačky v tramvaji, atp. atp.
Tyto krátké věty , které ale odpovídají  viděné realitě, potom můžete dále rozšiřovat o příslušné přívlastky - na nichž si souběžně s číslovkami procvičujeme i přídavná jména:
Např.    I can see one blue car.
            I can see two red cars.
            I can see five young girls.
            I can see seven old houses.

Důležité je, abychom všechny číslovky cvičili "na přeskáčku", jinak by se nám totiž mohlo stát, že bychom dopadli jako někteří  žáčci v první třídě, kteří  si číslovky musí odpočítávat na prstech….
A tím, že si číslovky spojujeme s realitou,  zapamatujeme 
si je daleko trvaleji, než kdybychom si je procvičovali pouze teoreticky.  ¨
Tak to je vše, co mě v souvislosti s číslovkami právě napadá.
A na závěr citát, který často používal Napoleon Bonaparte:
        "Victory belongs to the most persevering"
          ("Vítězství patří těm nejvytrvalejším")

  K procvičování číslovek Vám přeje  hodně trpělivosti a dobré nálady Inka!

P.S.
Pro ty z Vás, kteří se skutečně chtějí zdokonalit v mluvené angličtině:  klikněte si na následující odkaz a můžete se sami přesvědčit o efektivitě revolučního systému výuky mluvené angličtiny:
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=5336&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit Effortless English LLC a objednat si tam týdenní emailový kurs ZDARMA.

Mírně pokročilí studenti, kteří kromě mluvené angličtiny potřebují vylepšit i své znalosti gramatiky, mohou zkusit tyto stránky:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.</a> 
(zde najdete spousty využitelných poslechových i gramatických materiálů) - většinu z nich opět zdarma. 

nebo pokud potřebujete vylepšit své písemné projevy, potom neopomeňte navštívit tyto stránky: 

<a href="https://www.ejunkie.com/ecom/gb.php?cl=615787&c=ib&afd=87169"target="ejejcsingle">Click here to visit Helping You Learn English - Diana Tower.</a>

Najdete tam spoustu zajímavých tipů (většinu opět zdarma), které Vám zcela určitě pomohou při tvorbě Vašich písemných projevů.

Je skutečně důkladná znalost anglické gramatiky předpokladem ke zvládnutí mluvené angličtiny???

24. září 2010 v 23:42 | Inka

(Aneb proč by anglická gramatika neměla být cílem našeho snažení.)

Ahoj všichni, kdo jste se právě připojili k blogu věnovanému mluvené angličtině!

Dnes Vám asi udělám velkou radost, protože po přečtení  dnešního článku
zjistíte, že gramatika pro zvládnutí mluvené angličtiny skutečně není tak důležitá, jak se nám to ve škole snažili "vtlouci" do hlavy!  Vzpomínáte si ještě na výjimky a výjimky z výjimek….? Řada zahraničních autorů dokonce tvrdí, že "gramatika je pro mluvenou angličtinu určitou překážkou" !
Mezi  ně například patří mladý americký pedagog  A.J. Hoge,  autor  e-mailového kursu angličtiny  "Effortless English" .  Ten  ve svých úvahách bezvadně vysvětluje, jak je to možné.  Pokud se totiž tradičním způsobem biflujeme gramatiku angličtiny, tak se vlastně učíme nikoliv mluvenou angličtinu  jako takovou, ale učíme se   "o angličtině" . Tento autor dokonce tvrdí, že ti, kteří chtějí anglicky mluvit skutečně jako rodilí Angličané, by měli přestat studovat anglickou gramatiku (v originále: "Stop studying grammar")! Tento názor  se mi moc líbí, protože podporuje to, k čemu jsem se sama dopracovala po mnohaletém  hledání ,  jak co nejefektivněji a nejrychleji  zvládnout mluvenou angličtinu.
Podle mých zkušeností  nemá  smysl  biflovat gramatická pravidla, protože jimi nemluvíme!  A kdybychom si při  každém hovoru  s cizincem honem vzpomínali, která  pravidla pro tu kterou větu použít , tak bychom se asi nikdy nerozhovořili….  Jak  jsem  několikrát zdůrazňovala v článcích tohoto blogu,nejúčinnější  způsob, jak dostat do podvědomí  pravidla anglické gramatiky, je neustále opakování  vět,  o nichž víme, že jsou z hlediska angličtiny 100%  správné  - z hlediska  typického anglického slovosledu, z hlediska správné výslovnosti ,  melodie , rytmu atp. atp. (tj. ideálně tedy opakovat tyto věty  tak, jak je vyslovují rodilí mluvčí v nahrávkách, které
posloucháme).  A plně zapojit do tohoto procesu naši fantazii a vyslovované věty si  co nejvíce spojovat s reálnou skutečností. Ano, přesně tak , jako se svůj mateřský jazyk učí všechny malé děti. A víme, že tento postup je ten nejefektivnější - protože správně mluvit se naučí většina dětí (výjimky tvoří děti s velkými poruchami mozkové činnosti).
Protože však  mnozí z nás (zvláště střední a starší generace) jsou přeci jenom zvyklí si všechny nové poznatky dávat do souvislostí (což je i můj případ), tak osobně nezavrhuji  různá "udělátka" (myslím tím třeba tabulky), které nám zvláštnosti angličtiny pomáhají lépe pochopit. 
Na rozdíl od  rodilých Angličanů, Američanů ev. dalších cizinců, jejichž mateřskou řečí je některý z typů angličtiny, jsme my Češi zvyklí ze školy na desítky nejrůznějších pravidel a výjimek z těchto pravidel (vzpomeňte si jen na naše složité skloňování podstatných či přídavných jmen, časování, skloňování zájmen, vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem a nevím co ještě).
Proto  - a to zvláště pro zrakové typy studujících - jsou takové tabulky docela užitečné, protože na nich ihned vidíme rozdílné chování angličtiny. 
A můžeme je využívat k tomu, abychom podle jejich vzoru tvořili obdobné gramaticky správné věty.
Ale gramatika nesmí  být v žádném případě naším strašákem , který by nám znepříjemňoval chvíle strávené nad angličtinou . Má nám pouze pomoci pochopit odlišnosti od naší mateřštiny , ale nesmí se stát cílem našeho snažení. 

Ano, podle nejnovějších výzkumů v oblasti výuky jazyků  ani důkladná znalost anglické gramatiky nás mluvené angličtině nenaučí, protože mluvit se naučíme pouze mluvením - tj. stálým opakováním vět, které pro hovor potřebujeme. A stačí začít s málem - zvládnout základní anglické fráze vhodné ke komentování základních životních situací. 
A tento základní repertoár potom stále rozšiřovat o další a další věty - záměrně říkám o "VĚTY", protože učit se slovíčka samostatně  je z hlediska mluvené angličtiny zcela zbytečná práce!
Tak to je pro dnešek všechno, na co jsem si v této souvislosti vzpomněla. Krásné chvíle s angličtinou Vám přeje  Inka

P.S.
Chcete-li se o této revoluční a skutečně efektivní metodě výuky mluvené angličtině dozvědět více, klikněte si na následující odkaz:¨
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=5336&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit Effortless English LLC.
Méně pokročilí studenti mohou mít velký užitek z toho, podívají-li se na následující internetové stránky:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=94079&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit English Conversations.</a>

nebo:
<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=61578&c=ib&aff=87169" target="ejejcsingle">Click here to visit Helping You Learn English - Diana Tower.</a>