Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 5

11. února 2011 v 22:12 | Inka

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 5

Další pokračování seriálu článků pro snadné zvládnutí mluvené angličtiny! Uvidíte, že zvládnete i gramatiku bez velké námahy a přesto efektivně.


Milí příznivci tohoto blogu !Také jste zvědavi, jak moderní zahraniční autoři
řeší problém efektivní výuky gramatiky? Tak dnes je na programu pravidlo č. 5 - Jak se učit gramatiku?
Nejprve uvádím autentický anglický text z e-mailu A.J.Hoge:

Day 5: How to Learn Grammar....

Hi. How are you today? Are you having a great day? I'm doing well.
Today I'm back to explain Rule 5. I hope you are enjoying these emails :)

On Day 2, I told you never to study grammar rules. But, of course, you want to use correct English grammar. Maybe you are thinking, "How can I learn English grammar if I don't study English grammar rules?"

Well, today I will tell you. I will teach you a way to learn grammar naturally. Use this method and your grammar will improve automatically. You will automatically use the correct verb tense. You won't think. You won't try.

**Rule 5: A Story

Miyuki did very well on grammar tests. She knew all of the grammarrules. She knew English verbs.

But Miyuki had a problem. She couldn't USE the grammar in a real conversation. She could explain the past tense, but when speaking, she would say "Yesterday I GO to school".

Miyuki was confused. How could her grammar tests be so good, but her speaking so bad?

Miyuki said:

"Before Effortless English, I knew all the grammar rules, but I couldn't speak correctly. I couldn't feel English grammar.
After using Point of View stories, I feel it and use it correctly.

Now my grammar is great when I speak. I never think about it, I just automatically use correct grammar. Thank you A.J.!"

A nyní komentář A.J.Hoga k tomuto krátkému příběhu:
Miyuki learned this grammar naturally. She never studied grammar rules. How did she do it?
First she listened to a short story in the present tense. She listened to it everyday.

Then, she listened to the exact SAME story-- but this time it started with "10 years ago...." She learned to "feel" the past tense by listening to this story.

Next, I gave her the exact same story. This time, it started with "Since 2004..." Miyuki learned to FEEL the perfect tenses by listening to this story.

Finally, I gave her the exact same story... beginning with "Next year". She learned to FEEL the future tense simply by listening to this story.

***RULE 5: Use Point Of View Mini-Stories

I call these stories "Point Of View Mini-Stories". They are the most powerful way to learn and use English grammar automatically.


Use Point of View Stories for Automatic Grammar
Use Point of View Stories for Automatic Grammar


You must learn grammar by listening to real English. The best way is to listen to the same story... told in different times (points of view): Past, Perfect, Present, Future.

How do you do this? Easy! Find a story or article in the present tense. Then ask your native speaker tutor to write it again in the Past, with Perfect tenses, and in the Future. Finally, ask him to read and record these stories for you.

Then you can listen to story with many different kinds of grammar. You don't need to know the grammar rules. Just listen to the Point of View stories and you will improve grammar automatically!

You can also find Point of View lessons and use them to learn grammar automatically. It is powerful. It is simple. It is successful. You will succeed. You will use correct grammar naturally and automatically.

This is the secret to English grammar.

I guarantee you will succeed. Don't
quit. You can do it :)

Have a great day!

Good luck with your English learning, ................
Tolik text e-mailu A.J.Hoga.
Věřím, že se Vám tyto myšlenky líbily a že je využijete při dalším studiu! A pamatujte, že tyto rady platí nejen pro angličtinu, ale i pro jakýkoliv jiný cizí jazyk!

A teď již (pracovní) český překlad:

"Ahoj. Jak se dnes máte? Máte skvělý den? Já se mám dobře.
Dnes jsem zpět, abych vysvětlil Pravidlo 5. Věřím, že se vám tyto e-maily líbí.

Druhý den jsem vám řekl, abyste nikdy nestudovali gramatická pravidla. Ale, samozřejmě, vy chcete používat správnou anglickou gramatiku.
Možná si myslíte: "Jak se mohu učit anglickou gramatiku, když nestuduji anglická gramatická pravidla?"
Nuže, dnes vám to řeknu. Naučím vás způsob, jak se naučit gramatiku přirozeně. Používejte tuto metodu a vaše gramatika se automaticky zlepší. Budete automaticky používat ty správné slovesné časy. Nebudete přemýšlet. Nebudete to zkoušet.

Pravidlo 5 : Příběh
Miuky velmi dobře zvládala gramatické testy. Znala všechna gramatická pravidla. Znala anglická slovesa. Ale Miyuki měla problém. Neuměla POUŽÍVAT gramatiku ve skutečné konverzaci. Uměla vysvětlit minulý čas, ale když mluvila, řekla by: "Včera já jdu do školy". Miyuki byla zmatena. Jak mohly být její gramatické testy tak dobré, ale její mluvení tak špatné?
Miyuki řekla:
"Před Effortless English jsem znala všechna gramatická pravidla, ale neuměla jsem správně mluvit. Necítila jsem anglickou gramatiku. Po užívání "Point of View stories" (asi bychom řekli Příběhy z různých hledisek) jsem ji cítila a užívala správně. Nyní je má gramatika, když mluvím, báječná. Nikdy o ni nepřemýšlím, jen automaticky používám správnou gramatiku. Díky vám A.J.!"

A komentář A.J.Hoga:
Miyuki se učila této gramatice přirozeně. Nikdy nestudovala gramatická pravidla. Jak to dělala?
Nejprve poslouchala krátkému příběhu v přítomném čase. Poslouchala ho každý den.
Potom poslouchala tentýž příběh - ale tentokrát začínal slovy "před 10 lety…." Naučila se "cítit"(vnímat) minulý čas nasloucháním tomuto příběhu.

Dále jsem jí dal tentýž příběh … začínající slovy "od roku 2004…" Miyuki se naučila cítit (vnímat) předpřítomný čas nasloucháním tomuto příběhu.

Nakonec jsem jí dal tentýž příběh… začínající slovy "Příští rok". Naučila se CÍTIT (vnímat) budoucí čas jednoduše nasloucháním tomuto příběhu.

Pravidlo 5 : Používejte Mini-příběhy z různých hledisek (tj. v různých slovesných časech).

Nazývám tyto příběhy "Hlediskové" minipříběhy. Jsou nejúčinnějším způsobem, jak se naučit a používat anglickou gramatiku automaticky.

Používejte pro automatickou gramatiku příběhy z různých hledisek.
Musíte se učit gramatiku posloucháním skutečné angličtiny. Nejlepším způsobem je poslouchat tentýž příběh… vyprávěný v různých časech (hledisek): Minulém, předpřítomném, přítomném a budoucím.

Jak to uděláte? Lehce. Najděte si příběh nebo článek v přítomném čase. Potom požádejte svého učitele - rodilého mluvčího, aby vám jej napsal znovu v minulém čase, v perfektních časech (tj.v předpřítomném čase, v předminulém čase, v předbudoucím čase)
a v budoucím čase. A nakonec ho požádejte, aby vám tyto příběhy přečetl a nahrál pro vás.

Potom můžete naslouchat
tomuto příběhu s mnoha různými gramatickými druhy. Nepotřebujete znát gramatická pravidla. JEN NASLOUCHEJTE těmto příběhům v různých časech a automaticky si gramatiku zlepšíte!
Je to účinné. Je to jednoduché. Je to úspěšné. Uspějete. Budete používat správnou gramatiku přirozeně a automaticky.

Toto je to tajemství anglické gramatiky."
Garantuji vám, že uspějete. Nepřestávejte s tím. Můžete to dokázat :).
Mějte se báječně!
Hodně úspěchů s vaším učením angličtiny.
A.J.Hoge

Pokud se chcete o podrobnostech této unikátní metody dozvědět více,
klidněte si na následující odkaz:
Tolik "pracovní překlad" (tj. "z jedné vody načisto"…)
A teď už se můžete začít těšit na další bezvadné pravidlo A.J.Hoge - tentokrát na tajemství, "jak se učit skutečné angličtině".

A jako bonus - další anglický vtip:

A little Scottish boy burst into the house and shouted: "Daddy, Daddy, today I ran home behind the bus and saved ten pence."
"WHAT A FOOL YOU ARE!" cried his father. "You could have run behind a taxi and saved two pounds."

Nápověda:

burst - vpadnout, vrazit
shout - zakřičet, zavolat, vykřikovat
save - ušetřit
cry - plakat, brečet, křičet, zvolat co

Přeji Vám hodně trpělivosti a dobré nálady k mnohonásobnému naslouchání originálním anglickým nahrávkám - je to rozhodně lepší a účinnější než "čučení " do učebnice! A pamatujte, že výsledky se dostaví jen tehdy, budete-li vaše uši vystavovat mluvené angličtině minimálně 1 hodinu denně!!!!
Tak ahoj - vaše Inka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama