Březen 2011

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 7 (v českém překladu)

31. března 2011 v 21:46 | Inka

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 7 (v českém překladu)

Další rady k úspěšnému zvládnutí mluvené angličtiny - metodou "poslouchej a odpovídej". Funguje to!

Ahoj všichni, kdo jste se právě připojili k tomut blogu!
Tak jak jsem včera slíbila, v dnešním článku najdete český překlad 7. pravidla A.J.Hoge - pravidla, které nás má naučit myslet v angličtině.
Takže teď už k české verzi zkráceného anglického originálu:

"Ahoj. Dnes je poslední pravidlo! Vzpomeňte si, že jsem Vám slíbil poslat

8 e-mailů. Dnes je číslo 7:) Dnes je poslední pravidlo, to nejsnadnější:

Většina anglických CD používá /systém/ "poslouchej a opakuj". Mluvčí říká něco v angličtině a vy opakujete přesně to, co oni řekli. Tato metoda není úspěšná /nevede k úspěchu/.

°°Pravidlo 7 : Příběh

Emi, japonská žena, měla problém. Mluvila pomalu. Neuměla rychle odpovídat na otázky.

Emi naslouchala mnoha anglickým páskám a CD. Poslouchala. Opakovala to, co mluvčí řekl.

Emi mi e-mailovala. Doporučil jsem /jí/ lekce "Poslouchejte a odpovídejte".

Řekl jsem jí, aby nepoužívala /systém/ "naslouchej a opakuj".

Poté, co používala lekce /systému/ "naslouchej a odpovídej" po dobu pouhých 4 měsíců, její mluva byla rychlá, snadná a automatická.

Emi byla vzrušena. Napsala:

"Ty lekce jsou FANTASTICKÉ! Miluji je. Mé mluvení je nyní o tolik rychlejší. Rychle rozumím a nyní mohu mluvit anglicky bez přemýšlení. Nemohu tomu věřit!"

°° Pravidlo 7: Naslouchej a odpovídej, nikoliv poslouchej a opakuj

Používej lekce s mini-příběhy metodou " Poslouchej a odpovídej".

V každé lekci s mini-příběhem mluvčí vypráví krátký jednoduchý příběh. Také pokládá mnoho snadných otázek. Pokaždé, když slyšíte otázku, zastavte se a zodpovězte ji.

Naučíte se zodpovídat otázky rychle - bez přemýšlení. Vaše angličtina se stává automatickou.

Jak můžete používat příběhy "poslouchejte a odpovídejte"? Snadno! Najděte si za učitele rodilého mluvčího. Požádejte ho, aby použil tuto metodu: Požádejte ho, aby vám vyprávěl příběh … a stále vám k němu pokládal snadné otázky. To vás naučí rychle myslet v angličtině!"

Tak to je konec zkrácené verze 7. pravidla. Věřím, že i používáním tohoto pravidla si vylepšíte schopnost rozumět mluvené angličtině - a mluvit anglicky bez přemýšlení.Na internetu lze najít mnoho tzv. podcastů, u nichž si můžete vytisknout jak text audio-nahrávky, tak i audio-nahrávku samotnou. Důležité je, abyste věděli, o čem audionahrávka je (příslušný text si můžete projít a doplnit o neznámá slova - včetně jejich fonetického přepisu!!) a potom už jen poslouchat a poslouchat (jak říkají odborníci, nejméně 30x), aby to mělo kýžený efekt na naše podvědomí. Pro poslech si zpočátku vybírejte snadné texty. Další audio-nahrávku poslouchejte až tehdy, když u té původní audio-nahrávky skutečně slyšíte každé slovo!!!

Hodně trpělivosti a chuti k této příjemné činnosti Vám přeje Inka


Pokud se chcete o této netradiční metodě dovědět více podrobností přímo od autora, určitě si klikněte na následující odkaz:

P.S.

A nakonec ještě jeden anglický vtípek:

Guest: "Waiter! This egg is bad."

Waiter: "Don´t blame me. I only lay the table".


Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 7 v anglickém originálu

30. března 2011 v 0:19 | Inka

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 7 (anglický text)

7. pravidlo A.J.Hoge, které se zabývá problematikou kladení otázek k slyšenému textu - dodržování tohoto postupu nás naučí myslet v angličtině!!

Milí čtenáři blogu "Nerozumíte mluvené angličtině?", dnes se podíváme na 7. pravidlo A.J. Hoge, které zakončuje malý cyklus jeho rad, které nám pomáhají vylepšit naši schopnost porozumět mluvené angličtině. Toto pravidlo je podle názoru A.J. Hoge to nejlehčí. Ale teď již k samotnému pravidlu - a to nejdříve v angličtině (pozn.: text uvádím zkrácený):
"Hi. Today is the last rule! Remember, I promised to send you 8 emails.
Today is number 7 :) Today is the last Rule, and it is the easiest:

Most English CDs use "listen and repeat". The speaker says something in English, and you repeat exactly what they said. This method is a failure.

**Rule 7: A Story

Emi, a Japanese woman, had a problem. Her speaking was SLOW. She could not answer questions quickly.

Emi listened to many English tapes and CDs. She listened. She repeated what the speaker said.

Emi emailed me. I recommended "Listen & Answer" lessons. I told her not to use "listen and repeat".

I told her to use "Listen & Answer" Mini-Stories.

I told her that "listen and repeat" is not enough-- when you repeat, you only copy the speaker. But when you hear a question and you ANSWER it-- you must think in English.

After using listen & ANSWER lessons for just 4 months, her speaking was fast, easy, and automatic.

Emi was excited. She wrote:

"The lessons are FANTASTIC! I love them. My speaking is so much faster now. I understand quickly and I can now speak English without thinking. I can't believe it!"

**RULE 7: Listen and Answer, not Listen and Repeat


Use Listen & Answer Mini-Story Lessons
Use Listen & Answer Mini-Story Lessons

In each Mini-Story Lesson, a speaker tells a short simple story. He also asks a lot of easy questions. Every time you hear a question, you pause and answer it.

You learn to answer questions quickly-- without thinking. Your English becomes automatic.

How can you use Listen & Answer Stories? Easy! Find a native speaker tutor. Ask him to use this method: Ask him to tell a story... and to constantly ask you easy questions about it. This will teach you to think quickly in English!
You can also find Listen & Answer lessons. They will teach you to think quickly in English."

Tolik zkrácený anglický text. (Zítra v blogu uveřejním jeho český překlad.)

Pravděpodobně budete také překvapeni názorem v tomto pravidlu obsaženým , já jsem byla také - ale když jsem se nad ním zamyslela, je na tom něco pravdy. Opakováním slyšeného si sice upevňujete správnou anglickou výslovnost slyšených vět, ale většinou to děláme mechanicky, bez přemýšlení. Pokud Vám však mluvčí klade k textu snadné otázky, skutečně jste nuceni nad těmito otázkami přemýšlet a stručně odpovídat . Já osobně bych ale nezavrhovala ani pouhé opakování slyšeného textu po rodilých mluvčích. I tímto opakováním si totiž upevňujeme výslovnost, intonaci, vázání, tempo a skladbu anglických vět. Ale má to význam pouze tehdy, pokud ty věty opakujeme mnohokrát za sebou - jednou to opravdu nestačí k jejich uložení do našeho podvědomí tak, abychom je mohli bezproblémově používat. Musíme se naučit myslet v angličtině - nikoliv pouze překládat z češtiny do angličtiny.
Pokud se chcete dozvědět o této převratné metodě více podrobností, klikněte si na následující odkaz:A pro ty z Vás, kteří dočetli dnešní článek až sem, uvádím ještě 2 anglické vtípky:
1) Host: "May I offer you something to drink?"
Guest: "A glass of wine would be fine."
Host: "Certainly. Red or white?"
Guest: "I don´t care. I´m colour-blind."

2) The other day I bought a very expensive new wool suit. At home I saw the label saying 100% cotton. I took it back to the shop and complained.
"Don´t be alarmed," said the shop asistent, "it´s merely a trick to fool the moths."
Nápověda :
Colour-blind - barvoslepý
Moths - moli
Tak to je pro dnešek všechno - pěkné chvíle s angličtinou Vám přeje Ainka.

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 6 v českém překladu

1. března 2011 v 22:48 | Inka

Revoluce ve výuce mluvené angličtině - dnes pravidlo A.J.Hoge č. 6 v českém překladu

Učte se skutečnou angličtinu - tak jak ji mluví rodilí mluvčí! Ale jak to udělat? To se dozvíte v dnešním článku.

Vítám u dnešního článku jak věrné příznivce, tak i ty nové, kteří také bojují s mluvenou angličtinou a mají chuť se v mluvení vylepšit! Nejprve tedy slíbený pracovní český překlad 6. Pravidla : "Musíte se učit skutečnou angličtinu" . Můžete se tak alespoň vyvarovat chyb, které dělá většina českých studentů a ihned od začátku pracovat na skutečně správné angličtině! Takže pěkné počteníčko! :
°°°°°°
6. pravidlo A.J.Hoga: "You Must Learn Real English"
Ahoj, to jsem já, tvůj učitel angličtiny… s dalším pravidlem!
Dnes bych si přál, abyste o něčem přemýšleli: Už studujete angličtinu po více než 4 roky - proč máte stále ještě potíže porozumět rodilým mluvčím?
S vámi není nic špatného. Něco je špatného se školami, do nichž jste chodili, a učebnicemi, které jste používali. Anglické učebnice a audiokazety jsou strašné.
Vy jste se nikdy neučili SKUTEČNOU angličtinu.
Vy jste se učili UČEBNICOVOU angličtinu.
°° Jak rozumět rodilým mluvčím
Megdelio studoval angličtinu ve Venezuele 5 let. Učitelé říkali, že je pokročilý student.
Když přijel do USA, cítil se dobře. Byl vzrušen, že se seznámí s Američany. Byl připraven.
Napsal: "Jednoho dne jsem se pokoušel mluvit s nějakou Američankou a vše se změnilo. Žena začala mluvit a já jí nerozuměl. Vůbec nic!!
Její výslovnost byla zcela rozdílná než na magnetofonových páskách k učebnicím a na CD, která jsem poslouchal. Používala idiomy, slang, a mnoho neformálních frází.
Byl jsem zcela zmaten. Tehdy jsem zjistil, že jsem se měl učit skutečnou angličtinu!"
°° Musíte se učit skutečné angličtině
Naučil jsem Megdelia učit se se skutečnými anglickými materiály - naučit se angličtinu, kterou každodenně používáme v konverzaci, knihách, filmech, TV programech, komiksových knihách, audioknihách, článcích, novinách, časopisech a "podcastech".
°°Přestaňte se učit učebnicovou angličinu
Pokud si přejete rozumět rodilým mluvčím, musíte se přestat učit angličtinu z audiokazet k učebnicím a CD.
Abyste se naučili skutečnou (opravdovou) angličtinu, musíte naslouchat angličtině, kterou poslouchají rodilí mluvčí. Musíte sledovat, co oni sledují. Musíte číst, co čtou oni.
Naslouchejte pouze skutečné angličtině
Naslouchejte pouze skutečné angličtině
Naslouchejte pouze skutečné angličtině
Jak se učíte skutečnou angličtinu? Je to snadné. Přestaňte používat učebnice. Namísto toho naslouchejte pouze anglickým filmům, TV pořadům, audio-knihám, audio-článkům, příběhům, a rozhlasovým talk-show. Používejte skutečné anglické materiály.
Po 6 měsících skutečné angličtiny uměl Megdelio snadno mluvit. Rozuměl skutečné angličtině od reálných rodilých mluvčích.
°° Pravidlo 6: Používejte pouze skutečné anglické lekce a materiály
Pokud si přejete rozumět rodilým mluvčím a snadno mluvit, učte se skutečně angličtině, Používejte skutečné časopisy, audio články, TV pořady, filmy, rozhlasové talk-show a audio knihy.
Učte se skutečné angličtině, ne učebnicové angličtině
Učte se skutečné angličtině, ne učebnicové angličtině
V příštím e-mailu vám řeknu poslední pravidlo. Naučím Vás, jak mluvit 2-3 x rychleji. Do té doby se mějte pěkně a užívejte si učení angličiny!
Hodně štěstí,
A.J.Hoge
°°°°°°°°
Tím končí 6. pravidlo, které nás nabádá, abychom co nejvíce poslouchali autentické anglické texty, což není tak obtížné, protože dnes si můžete na internetu stáhnout řadu článků i s jejich mluvenou podobou , kterou namluvili rodilí mluvčí. A jak potvrzují nejnovější výzkumy, máme autentické audionahrávky poslouchat minimálně 1 hodinu denně (a to i tehdy, pokud jim zpočátku vůbec nerozumíme). Důležité je zvyknout naše uši na zvukovou podobu angličtiny . Pokud máme tištěný text nahrávky k dispozici, můžeme při prvním (ev. druhém i třetím!) poslechu očima sledovat (a prstem si ukazovat) slova, která právě ze sluchátek slyšíme. A jakmile již víme, o co v nahrávce jde (tj. z psaného textu pochopíme, o čem se tam mluví), poslouchejme tuto nahrávku již bez tištěného textu mnohokrát za týden - čím vícekrát , tím lépe. A snažme se slyšené napodobovat - melodii, intonaci, vázání slov atp. Pokud to budeme dělat každý den po dobu minimálně 6 měsíců (u někoho to trvá i 1 rok až 1 rok a půl) , měli bychom potom skutečně mluvené angličtině rozumět a začít ji i automaticky používat.
Chcete-li se dozvědět o této převratné metodě podrobnější informace, a hlavně ji pro sebe získat, klikněte si na následující odkaz:¨

<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=950800&c=ib&aff=87169&cl=5336" target="ejejcsingle">Click here to view more details</a>

Na základě své osobní zkušenosti mohu pro mírně a středně pokročilé studenty vřele doporučit soubor lekcí nazvaný "Original Effortless English Lessons". Ty jsou zpracovány tak, že Vás postupně naučí okamžitě reagovat na dané otázky a hlavně ihned poté uslyšíte, jak měla znít správná odpověď, takže máte stálou kontrolu a nenaučíte se chybným reakcím.
Tak a to je pro dnešek všechno. S přáním velké trpělivosti při práci na Vaší mluvené angličtině se loučí Inka