Září 2011

Nejefektivnější lekce pro výuku mluvené angličtiny

17. září 2011 v 22:59 | Inka
Ahoj všichni, kteří se již delší dobu pídíte po skutečně efektivním materiálu pro zvládnutí mluvené angličtiny!Usmívající se

Jak jsem slíbila v minulém článku, chci se dnes věnovat specielně vytvořenému projektu zkušeného amerického pedagoga A.J.Hoga, který po mnoha letech věnovaných výuce angličtiny pro cizince, shrnul veškeré své takto získané poznatky do série lekcí, po jejichž absolvování se každý, kdo přesně dodržuje jejich metodický postup, dopracuje k tomu, že nejen začne mluvené angličtině rozumět, ale naučí se i správně gramaticky mluvit - a to vše bez úmorného studia gramatiky.
Při zpracovávání svých lekcí autor využil i nejnovější poznatky psychologů z oblasti výuky cizích jazyků.
Takže: v čem se jeho lekce liší od všech ostatních výukových materiálů?

Jsou to jednak témata jednotlivých lekcí - jsou pro nás totiž snadno zapamatovatelná , a to proto, že jsou na první pohled či po prvním přečtení často velmi groteskní. Nevím, jak Vy osobně, ale já si nejlépe pamatuji naprosté blbosti - a to na dosti dlouhou dobu. Rozhodně déle, než nezáživnou výukovou látku, s níž se setkáváme ve většině dostupných učebnic.
Například jedna lekce s názvem "Bubba's Food" je věnována kocourovi, který váží 117 kilo. Pokud si takového kocoura představíte, tak na tuto lekci určitě nikdy nezapomenete - a nezapomenete ani na věty, které v lekci najdete.
Ke každému hlavnímu článku lekce jsou potom přiřazeny 1 až 3 tzv. minipříběhy (ministories), kde autor probírá jednotlivé věty hlavního článku, tvoří k nim nejrůznější typy otázek - a zároveň na ně ihned i odpovídá, takže studující má příklady otázek i odpovědí na ně k dispozici na jednom místě.
Dalším vysvětlujícím materiálem k jednotlivým lekcím jsou i vysvětlivky ke slovníku. Dalším typem podlekcí jsou tzv. POV neboli Point of View Lessons . V tomto typu podlekcí se jeden příběh vypráví nejprve v přítomném čase, potom v předpřítomném či minulém čase a také v budoucím čase. Tady máme možnost pozorovat změny, které se v témže materiálu při změně času objevují a stálým opakováním se nám dostávají správné mluvnické struktury do podvědomí.
Každá lekce je namluvena přímo autorem, jehož hlas je velmi příjemný a pro studenty srozumitelný.
Těchto základních lekcí je v e-mailové učebnici 42 (a každá z nich obsahuje několik dalších podlekcí), takže materiálu k naposlouchání je skutečně dostatek - napočítala jsem jich asi 120.
Já osobně, když jsem si tyto lekce v roce 2008 pořidila, jsem měla dosti slušné znalosti angličtiny (především v pasivní formě), ale měla jsem právě problémy s porozuměním rychlé mluvené řeči. Již po absolvování 3 lekcí z této série jsem začala v angličtině myslet - což jsem předtím neznala, protože jsem si většinou své promluvy pěkně v duchu překládala z češtiny do angličtiny.... Podotýkám však , že jsem poslechu zpočátku věnovala minimálně 3 hodiny denně. Podobnou zkušenost má i většina mých zahraničních přátel, s nimiž jsem se seznámila v klubu studentů používajících tuto metodu výuky a s nimiž od té doby udržuji kontakt.
V průběhu let, kdy jsem stále pátrala po výukových materiálech, které by mi mluvenou angličtinu vylepšily, jsem se stala majitelkou nejrůznějších učebnic i audiokurzů - ale teprve lekce A.J.Hoga s názvem "The Original Effortless English Lessons" mi skutečně pomohly. Od té doby je doporučuji všem, kteří již mají nějaké znalosti angličtiny - avšak dosud s mluvenou angličtinou bojují.
Najdete je na následující webové stránce:

<a href="https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?ii=950800&c=ib&aff=87169&cl=5336" target="ejejcsingle">Click here to view more details</a>

Tam se můžete i nezávazně zdarma přihlásit ke krátkému týdennímu e-mailovému kursu, jehož materiál budete každý den dostávat na Váš e-mail.
Hodně chuti do zvládnutí mluvené angličtiny Vám přeje Inka

Tajemství zvládnutí mluvené angličtiny

16. září 2011 v 1:17 | Inka
Ahoj všichni, kteří stále bojujete s mluvenou angličtinou!Usmívající se

Protože jste si otevřeli tento další článek mého blogu, určitě máte zájem něco na své mluvené angličtině vylepšit.
Tak tedy jak na to?
V minulém článku jsem se zmínila o tom, že tím nejdůležitějším při studiu cizího jazyka je, abyste se věnovali jeho poslechu skutečně KAŽDÝ DEN minimálně 10 - 20 minut (čím vice, tím lépe!!!). To je totiž pro naši paměť tím nejdůležitějším, co pro zvládnutí cizího jazyka můžeme poměrně bezbolestně udělat.
Ale co poslouchat, aby nám to přineslo kýžený efekt, tj. abychom konečně začali mluvené angličtině rozumět?
Určitě to také znáte - pustíte si k poslechu nějaký pořad v angličtině (či v televizi film v anglickém originálu bez titulků) a přesto, že jste se anglicky ve škole či v kurzech učili angličtinu již po delší dobu, anglické věty Vám splývají v jeden nesrozumitelný celek, který Váš mozek zpočátku vůbec nedokáže rozkódovat.Zamračený
Takže co s tím? Jak co nejrychleji naučit náš mozek vnímat jednotlivá slova v anglických větách (tj. ten původně nesrozumitelný "hluk" rozkódovat)???
Existuje pro to celkem jednoduchá rada:
Musíte mnohokrát naposlouchat jeden anglický mluvený text, k němuž máte k dispozici jeho psanou podobu.
Podle jednoho z nejlepších učitelů mluvené angličtiny je třeba dodržovat následující postup:
1) Nejprve si anglický mluvený text poslechnout bez přerušení a bez jeho psané podoby
a smažit se v něm zachytit slova, která již máme zvládnutá z minulých let.
2) Pokud těch slov zachytíme víc, odhadnout, o čem asi ten mluvený projev je.
3) Poté si vzít k ruce psanou podobu mluveného projevu a neznámá slova si přeložit a zapsat přímo
do tohoto textu. (Pokud si chcete lépe osvojit i psanou formu angličtiny, doporučuji na základě
své vlastní zkušenosti, přepsat na počítači tento text tak, aby rozestup jednotlivých řádek
umožňoval bezproblémové vepsání českého překladu neznámých slovíček - tím si upevňujete i
správnou psanou podobu textu.)
4) Teprve potom si pouštějte mluvenou podobu textu a sledujte přitom jeho psanou podobu tak,
že si prstem (či tužkou atp.) vždy ukazujete na slovo, které právě mluvčí vyslovuje. Pokud tento
proces zopakujete mnohokrát ( odborníci doporučuji jeden text naposlouchávat minimálně
30 x !!!! - POZOR, ale ne najednou či v jednom dni, ale rozloženě - třeba tak, že jednomu
mluvenému textu věnujete minimálně jeden týden , a to třeba 1 x ráno, 1 x během dne, 2 x večer
- a to nejlépe těsně před usnutím ), tak naše podvědomí si všechna slova tohoto mluveného
textu spojí s jejich českým překladem i s jejich psanou podobou.
5) Poté, kdy již začínáte vnímat jednotlivá anglická slova promluvy a rozumíte jim, stačí už
poslouchat bez sledování její psané podoby.
Možná, že si teď řeknete: "to je sice hezké, ale kde na to vzít čas?". Na to mám jednu odpověď:
Když se chce, tak se čas vždy najde! Využívejte pro poslech každou chvíli, kdy nic jiného nejde dělat (cestou do školy, do práce, při nakupování, sportování aj. - a využijte pro to Vaše MP3, kam si takovýto mluvený text nahrajete - a dneska funci MP3 zvládá i řada mobilů, které takto můžete využít namísto poslouchání hudby).
Já osobně takto vybavena MP3 jsem poslouchala anglické nahrávky textů i 2 hodiny denně (cestou do práce i z práce, při domácích pracech aj.) Zpočátku se Vám to sice může zdát únavné, ba i nudné, ale pokud zjistíte, že začínáte rozumět, budete mít z toho radost a nuda od Vás uteče.
A pokud jste se angličtinu učili několik let, tak určitě máte dosti rozsáhlou pasivní slovní zásobu, která se tímto příjemným způsobem rychle zaktivuje a uvidíte, že najednou začnete anglickým nahrávkám rozumět stále více a více.
Já osobně jsem nejvíce získala posloucháním originálních anglických nahrávek, které můžete najít na následující webové adrese:
V příštím článku Vám ukáži, v čem je jejich největší přínos a proč jsou tak pro výuku mluvené angličtiny efektivní.
Zatím se mějte moc pěkně!
Inka