Angličtina se super internetovým kurzem

5. prosince 2016 v 16:17 | Inka
Ahoj všichni,

kdo chtějí zvládnout angičtinu způsobem, který Vás bude bavit a hlavně Vás skutečně naučí myslet a mluvit anglicky!
Podívejte se na následující odkazy, které Vám tento internetový kurz přiblíží:

http://anglickyfantasticky.cz/dinosauri?a_box=2zunupmt (Je to ukázka lekce s minulým časem o dinosaurech

nebo:

http://anglickyfantasticky.cz/uvnitr?a_box=2zunupmt Ukázka, jak to vypadá uvnitř kurzu)


Protože mám osobní zkušenost s kurzy Libora Činky, tak mohu tento kurz vřele doporučit!
Rozhodně se nebudete nudit a zábavnou formou tu angličtinu zvládnete!!!

Všechny Vás zdraví a hodně energie do zvládnutí angličtiny přeje
Inka


P.S.
A tuhle informaci psychoteraapeuta Libora Činky si rozhodně přečtěte!Jak okamžitě prodloužíte život sobě, Vašim blízkým a zároveň si zvýšíte inteligenci?

Jakých životu nebezpečných sugescí se zbavíte?

Plus další ohromující schopnosti získáte díky jinému hypnotizérovi.

Hypnóza. Poslední šance. To jsou slova, které má na mysli mnoho posluchačů. Přišli požádat o pomoc specialistu na podvědomé učení. Jakoby jim něco napovídalo, že jsou konečně na správné adrese. "Chci, abyste odhalili pravdu." říká muž, který desítky let zkoumá procesy fungování lidského mozku." Nechám Vás, abyste si sami přišli na jedny z nejdůležitějších principů. Kdybych Vám jako jiní trenéři a učitelé říkal, co si máte myslet, mohli byste slepě věřit i naprostým nesmyslům. Například kdysi pedagogové přeučovali leváky na praváky. Snaha znormovat jednání lidí vedla u přeučovaných osob k traumatům.

Nová metoda jak se vyhnout zákeřné duševní chorobě, která zaplavuje planetu.

Zvedněte prosím ruku, kdo jste praváci. Podívejte se, kolik je tu lidí a kolik praváků. Dejte ruce dolů. Nyní prosím leváky, aby zvedli ruku. Spočítejte kolik je tu leváků. Děkuji. Teď si prosím odkašlejte. Je to důležité. Ano, všichni si odkašlejte, zastavte ten pohyb a podívejte se na ostatní. Uvědomte si, co jste udělali. Většina jste si odkašlali do pravé dlaně, menšina do levé dlaně. Pár lidí to udělalo trochu jinak. Někdo sevřel ruku do pěsti a odkašlal si mezi palec a stočené prsty. Někdo si odkašlal do hřbetu ruky. A teď se zamyslete. Udělali jste to, co Vám řekli dospělí, když jste byli dětmi. Nyní jste dospělí a děláte bezmyšlenkovitě něco ve skutečnosti nebezpečného. Rukou saháme nejen na předměty doma, v práci, držadlo v metru, autobusu nebo tramvaji, ale také podáváme ruku při pozdravení či loučení. Tak nechtíc roznášíme choroboplodné zárodky.

Abyste si mohli snadno a trvanlivě zapamatovat 10 krát rychleji důležitá slovíčka, potřebujete začít myslet jinak, než do rukou se odkašlávající většina. S novým a ultra logickým myšlením budete moci více v jakékoli oblasti.


Start proměny

Pokud změníte vzorec jednání, začnete odkašlávat do horní části paže nebo ramene, pomůžete, aby tento svět byl zdravější. Kdyby se všichni lidé přestali odkašlávat do dlaně ruky, tak by se extrémně snížila nemocnost. V případě epidemií lze inteligentním jednáním zabránit šíření smrtelných nemocí.

Chci, aby došlo k ukončení šíření myšlenkových epidemií. Školou naočkovaných virů o tom, že studenti jsou nepozorní, netalentovaní, že jsou dyskalkulici či dyslektici. Ve skutečnosti jsou lidé učení zastaralými postupy, které snadno vsugerují, že učení je těžké. STOP. Mozek se umí naučit ohromné množství věcí. Stačí mu vytvořit vhodné situace a vazbu na přirozené prostředí.

O velký kus dál v uvědomění, kde je pravda, se posunete, jakmile se zamyslíte nad tím, jaktože předškolní dítě mluví, aniž bylo učeno gramatickým pojmům, jako podmět, přísudek, příslovečné určení místa, času atd.

Vědci ví, že jazyky se nesmí učit přes gramatiku. Vysvětlování gramatiky zapojuje analytické části mozku. Jenomže vědomá analýza vede k zpomalení a tedy i k narušení schopnosti plynule automaticky myslet a mluvit.

Kam povede teoretická výuka vaření, kdy jsou studenti teoreticky učeni všem odborným pojmům, všem fyzikálním a chemickým procesům, aniž dopředu zažijí na vlastní kůži, všemi smysly, jak vaří vynikající šéfkuchař? Jak se v minulosti stal z učedníka mistr? Jak se stal ševcem, mlynářem, zlatníkem? Tak, že prožíval od počátku vše prakticky a teorie byla až nástavbou zážitků. Jen tehdy to totiž funguje. Jen tehdy vznikne zkušenostní nervová síť, která umožní spojování do smysluplného kontextu, tedy přidávání detailů do přirozeného celku. Vznikne realitě odpovídající nervová síť, nikoliv teoreticko-akademické upořádání odtržené ze života.

Každý, kdo skládal puzzle ví, že bez vidění celku není možné poskládat celek. Jen zajímavý obraz vyvolá motivaci. Bez vyvolání motivace neexistuje chuť jednat. Když Vám něco ve škole nešlo, tak tomu bylo protože ve Vás neprobudili motivaci. Stejně jako je prací herce vtáhnout diváky do děje hry, kterou se naučili ze scénáře, stejně je povinností učitele vtáhnout studenty poutavou řečí do tématu.

Proč to herci umí? A proč to většina učitelů neumí?Hlavní rozdíl je v tom, že špičkový herec zapomene na to, že je herec a vyjde před diváky jako osoba příběhu. Jen ten, kdo se plně ponoří do role a příběhu, jen ten způsobí plné ponoření diváků. Lidé jsou tak transportováni do jiného světa, který pro ně připravili profesionálové, kteří netuší, že jednají jako nejlepší hypnotizéři.

Ani ti učitelé, na které jejich studenti s láskou vzpomínají i po pěti, deseti i více letech, netuší, že dokáží hypnotizovat. Většina lidí netuší, že kdykoli byli úspěšní, že se podvědomě uvedli do laserově ostrého toku soustředění, které je druhem transu.

Co mají děti společného s herci

Stejně jako herci se i děti noří do příběhů. Chtějí se stát rytířem, princeznou, astronautem, lékařkou, kytaristou, zpěvačkou, vynálezcem, kadeřnicí. Hrají si na své vzory. Hra znamená pohroužení se do role a napodobování. Čas hry je čas bez hodnocení. Žádné známky. Je to prostor na simulaci, kde chyby neexistují. Je to prostor bez stresu. Je to prostor bezpečí. Tehdy se mozek učí nejlépe.

Jaký je recept nejen na ovládnutí cizího jazyka?

Opačný, než ten školní.Je nutné si všímat, kdy dochází k úspěchu.V běžném životě si lidé vyměňují recepty třeba na výborné jídlo a chápou, že pro vynikající výsledek je potřeba přesně dodržet postup. Ve školách si však učitelé nevyměňují recepty na to, jak na žáky přenést úspěšné myšlení těch studentů, kteří vyučovanému rychle porozuměli. Učitelé jsou totiž vedeni zejména k tomu všímat si chyb a ty se snažit drilováním vymýtit. To je ve skutečnosti ten nejméně efektivní postup. Je to chyba v receptu, kdy děláte příliš mnoho něčeho na úkor dalších a důležitějších prvků.

Na začátku musí být prostor pro testování bez známek a hodnocení. Prostor, ve kterém se člověk učí překonáváním chyb. Když uděláme chybu, snažíme se jí příště vyhnout. To je možné jen v praxi. Kdybychom chtěli naučit dítě chodit vysvětlováním anatomických pojmů, výkladů o fyzikálních dějích, síle, páce atd. nikdy bychom nikoho nenaučili volně chodit a běhat. Zrovna tak rodiče neučí děti mluvit tak, že by s nimi procvičovali půl roku přítomný čas, pak půl roku minulý čas atd. Mozek se nejlépe učí v přirozeném kontextu prožívání praxe. Žádná teoretická výuka gramatiky a memorování slovíček v hodinách, kde je méně než 20% praxe a hry. Zvolte naprostý opak školních receptů, minimalizujte neživotnou teorii. Vyberte i nejefektivnější recept.

Od teď budete lépe chápat to, že ve skutečnosti se mezi lidmi při vzdělávání šíří návody, které mají daleko do logického a produktivního myšlení. Také můžete pochopit, že moudrý hypnotizér ve skutečnosti používá někdy více než sugesce naopak desugesce k odsugerování chybných cest.

Nemusíte vědět, jak vědecky je podložený fakt, že lidský mozek je od narození připraven na ovládnutí mnoha jazyků. A to pravděpodobně libovolného množství, jak dokazuje i příklad polyglota jímž je Powel Janulus, který se naučil přes 80 jazyků naprosto neškolními způsoby.

Posluchači si uvědomují, že slova muže je hypnotizují jinak, než si mysleli. Není to hypnóza známá z filmů. Je to jakoby objevili svět nových možností. Někteří se již svěřili spoluposluchačům s myšlenkou, že by hypnotizér byl nejlepším ministrem školství. Někoho dokonce napadlo, že by měl dostat Nobelovu cenu. Nic z toho se však nestane, protože akademický svět mezi sebe nepustí někoho, kdo nemá pedagogické vzdělání. Navíc by tím ohrozili vlastní řady, protože on by ty nepoučitelné učitele propustil. Je to člověk, který nedovolí, aby nevědoucí šířili v 21. století amatérismus.Vysokoškolsky vzdělaní lidé si odkašlávají do dlaní a žijí v profesionální slepotě vsugerovaných představ, že když mají titul, že ví nejlépe jak učit. Jako virus tak šíří oslabení.

Posilte Váš imunitní systém myšlení. Zapněte smysly na rozšířené vnímání.

Možná znáte přísloví:

Dívat se, neznamená vidět.Poslouchat, neznamená slyšet.

Je na čase vystoupit ze světa profesionální slepoty.

Pedagog chodí po třídě, přednáší a neuvědomuje si, že právě chůze a pohyb podporuje tok jeho myšlenek. Pak pokyne studentovi, aby se postavil a odpověděl na otázku. Nebo vyvolá studenta před tabuli. V obou případech chce po studentech, aby mysleli bez pohybu, aniž jim nabídne stejné podmínky, jako má on. Tak vytvoří překážky, které sníží schopnost myslet. A pak neuvědoměle vrší další překážky myšlení a rozvoje.


I když nejste učitelé, tak jste nejspíš slyšeli o Maslovově hierarchii potřeb.

Nejdříve musí být respektovány základní fyziologické potřeby, aby mohlo dojít k rozvoji.

Nesmíte mít hlad, nesmíte mít žízeň. Těžko se přemýšlí, když si žák potřebuje odskočit na toaletu a je mu v tom bráněno s předpokladem, že se chce ulít z hodiny. Nikdo se nebude vyhýbat výuce, která je zajímavá. Ještě jednou plně promyslete předchozí větu. Snaha vynutit si pozornost, slovní či mimoslovní komunikace naznačující, že neposlechnutí bude trestáno, to vyvolá pocit ohrožení. Útěk nebo útok je přirozená reakce. Je přirozené utíkat myšlenkami od hrozeb a nudy k čemukoli příjemnějšímu. Nesmyslné pedagogické chování v důsledku zamezí možnost učení.

Učení musí probíhat plně s pocitem bezpečí.

Stres vyvolá odpojování částí souvisících s učením, a tak i zabraňuje propojování pro pochopení na vyšších úrovních.Učení spojené se stresem omezuje inteligenci, destruuje schopnost myslet.

Běžný život je plný sugescí. Vcelku neškodné jsou sugesce módních časopisů o tom, co je IN a co je OUT. Podsouvání těžkosti látky výroky učitele: "Toto je těžká látka." je oslabující sugescí. Psychologický princip samo-splnitelného proroctví jednak způsobí, že sám učitel prožívá látku jako těžkou, a tak přichází o schopnost ji snadno a srozumitelně vysvětlit. Následkem je neporozumění žáků, které je však učitelem hodnoceno zhoršenými známkami. Dochází tak k implantaci neschopnosti myslet do studentů, kteří jsou pedagogem a laickým okolím utvrzováni v tom, že na něco nemají buňky, že nemají talent. Hrozivá kumulace takovýchto situací vede k tomu, že žáci uvěří tomu, že se pro určitou práci nehodí a pak roky a příliš často i celý život žijí pod vlivem sugescí ze škol. Život je tak namísto rozvíjení potenciálu veden k downgradu.

Tady u nás zažijete něco zcela jiného. Zažijete upgrade a rozvoj potenciálu.

Růst souvisí s principy, které jsme zažívali již v dětství. Z dětství se můžeme naučit mnohé.

Začneme přepisovat programy, které jsou staré a nefunkční. Podpoříme vzestup skrytého potenciálu, který každý máte v sobě. Je tam, i když mohl spát mnoho let či desetiletí.

Máte právo na naplnění vašich potřeb. Máte právo změnit směr. Máte právo inspirovat se a vydat se na cestu naplnění vašich snů.

Potřebujete se navrátit k snům, které jste odložili v důsledku vsugerovaného přesvědčení, že něco je nemožné.

Slavný kouzelník David Copperfield se inspiroval expertem na úniky z pout, jímž byl Harry Houdini.I vy budete moci časem pochopit slova tohoto mistra úniků:"Limity jsou iluze." Kdo věřil, že nemůže, tak nemohl. Neměl totiž energii. Naopak, kdo věří, udržuje a rozvíjí svou vizi, ten rozvíjí vnitřní sílu, může využívat vnější zdroje a pak i navenek získává více, než druzí.

Lidé zpočátku nemají pochyby, jako děti jsme je neměli do té doby, dokud někdo velký nepřišel a neřekl, že máme pochybovat. Pochyby začaly brát energii a tak se zpomalil a někdy zcela zastavil vývoj.Vznikly nové zvyky, například zvyk pochybovat o novém. Říká se: "Zvyk je železná košile", což je však báječné, protože železo rezaví. Lze změnit více, než si člověk dokáže představit. Lze se učit od těch, kteří změnili své životy.

Aby byl vývoj tak rychlý, jak je jen možné, je důležité být trpělivý a zpomalit v určitých oblastech. Ne, to není protimluv . Procesy probíhající v mozku mají svůj čas a snaha je urychlit by byla proti přírodním zákonům.

Pro život obecně, nejenom pro proces učení, je užitečné vědět o Efektu Kvantum Zeno.Možná jste někdy slyšeli přísloví "A watched pot never boils.", které je o tom, že…Pozorováním hrnce na sporáku nejenom, že neurychlíte vaření vody, naopak ho pro sebe subjektivně zpomalíte. V případě učení přílišné pozorování vytvoří prostor pro pochyby, které mohou značně zbrzdit osvojení. Podobně jako ve sportu vede přílišná snaha o nejlepší výsledky až k opaku.

Děti se plně noří do hry a jejich ponoření je ekvivalentem hypnotického transu. Myslí jen na roli, jíž hrají a jsou tak podobní hercům, kteří transportují diváky do jiného světa. Plné soustředění, tedy naprosté pohroužení, je klíčem i k naučení se čehokoli, tedy i ovládnutí cizího jazyka.

Podívejte se do slova DěTI a nechte zmizet písmenko "e" s háčkem. Zbudou tři písmenka DTI. Tato psychologická zkratka v angličtině znamená Deep Trance Identification. Hluboká transová identifikace. Identifikace s vzorem. Touha umět něco tak skvěle jako někdo známý, úspěšný, slavný. Touha vybudovat alespoň kousek něčeho, co připomíná díla umělců jako Antonio Gaudí, vědců jako Nikola Tesla či Marie Curie-Skłodowská, vizionářů jako Steve Jobs, sportovců, herců, režisérů, spisovatelů, cestovatelů, které obdivujete.

Co se opravdu skrývá za vzory?

Vzory nám prezentovali slovy podívejte se na X. On se učil, on byl pracovitý, ona je pilná, dře na svém úspěchu. Jenomže nejde o to, co je na druhých vidět, ale to, co není vidět. Nejde o výsledky, ale o myšlenkové postupy, které využívali. O myšlenky, které je motivovaly a pomáhaly překonávat překážky. Stoupající energie při představě dosažení vytouženého. Je inspirující číst životopisy slavných, psaných jimi samými, nikoli vnějšími pozorovateli, historiky. Nemusíte být lidmi se špičkovým psychologickým vzděláním, abyste dokázali číst mezi řádky. Vaše podvědomí se mnohé o úspěchu dokáže naučit sledováním třeba videí či filmů o úspěšných. Do budoucna si z toho udělejte životní styl. Obklopte se vzory úspěchu z oblastí, kterým přisuzujete největší význam.

Jste v světě hypnoterapeuta, kde se lidé učí, jak se stát úspěšnějšími sledováním videozáznamů nejúspěšnějších. Nejde však o to dívat se jen z venku, ale ponořit se do představy, že jste splynuli s částí osobnosti, od které se chcete učit. Splynutí s tou částí inspirativního myšlení, jednání, která Vás láká. Prolnutí do toho, co je pro Vás důležité. Přednostní napojení na hodnoty, s kterými nejvíce rezonujete. Je to podobné, jako když jste si jako děti hráli a byli ponoření do role, kterou jste si vybrali. Jednejte jako sportovci, kteří si dovolí myšlenkově splynout postupně třeba i s více velkými vzory.Tady, teď se rozhodněte kým se na čas stanete a co ovládnete. Nevím, jak Vás překvapí, že dokonce začnete prožívat, jak se Vám napřimují záda, stoupá psychická energie a rozvíjí se další možnosti. Začnete myslet v angličtině, budete nejen mluvit, ale doslova budete vyslovovat podobně jako hollywoodští herci. Konečně jste na cestě, která Vás rychleji než cokoli jiného zbaví oslabení, kterým jste v minulosti věřili.

To, a mnohem více získáte díky psychologicky nejpropracovanějšímu tréninku na světě od autora Anglicky Fantasticky.
Podívejte se na video, jak se
efektivně učit jazyky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama